top of page
Ontwikkelen van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. Onze activiteiten zijn geordend in drie fasen en hebben het ontwikkelpad als onderlegger.
WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.50_edited.png

Aan het begin van het pad vind je activiteiten die bijdragen aan de bedoeling.

In deze fase ga je met elkaar de diepte in en werk je aan een vruchtbare bodem om de plek te worden die je als school of kindcentrum van binnenuit wilt zijn. Zo ontstaat een stevige (team)basis. 

 

Activiteiten als: een inspirerende spreker, een tweedaagse voor je team, een onderwijscafé voor ouders of een festival voor je stichting.

pijl gebruiken.png
Matroesjka.png
Leven. LEREN. Werken. SPELEN. Ontwikkelen. ONTMOETEN.
Vinden. Verbinden. Vieren. 
WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.50_edited.png

Hier op het pad gaat het om activiteiten die helpen om als (kern)team zelf verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken.

Professionals zijn eigenaar van hun eigen schoolontwikkeling. Zij brengen in beeld wat er al is en onderzoeken wat nog nodig is om de plek te worden die ze van binnenuit willen zijn. Vanuit de Terreinen van invloed.

 

Activiteiten als: een professionele leefleergemeenschap bouwen, aan de slag met portfolio, onderwijs vanuit leerlijnen of het realiseren van een boeiende omgeving.

pijl gebruiken.png
WhatsApp Image 2023-01-17 at 13.50_edited.png

Tot slot vind je activiteiten die bedoeld zijn voor professionals in de dagelijkse praktijk. 

 

In deze fase vind je verschillende werkplaatsen voor vakmannen en vakvrouwen die vaardiger willen worden in het ontwerpen en uitvoeren van boeiend maatwerk 

 

Denk hier bijvoorbeeld aan: boeken maken met je groep, aan de slag met het portfolio, thematisch wereldwijs onderwijs ontwerpen, kinderen begeleiden in spel of samen op onderzoek.

pijl gebruiken.png
Leefleerschool van-Binnenuit (Fotokaart) (42 x 59_edited.jpg
Leefleerschool van-Binnenuit (Fotokaart) (42 x 59_edited.jpg
We geloven dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit. Ook in jouw organisatie! Daarom werken we altijd vanuit de eigen context, de eigen behoefte, op eigen wijze, in eigen tempo en zetten we in op vakmanschap en meesterschap van professionals. Theorie verbonden aan praktijk. De activiteitenkaart geeft een idee van het aanbod. 

Laat je inspireren en neem Contact op. Op basis van jouw Actualiteit en Behoeften, maken we met alle liefde een aanbod op maat. 


In Leefleerschool VAN BINNENUIT draait het om jou en jouw ontwikkeling als professional. 
Je bent heel welkom!
bottom of page