top of page

Meester van binnenuit in je school

Meesters van binnenuit werken graag met kinderen in een wereldwijze praktijk. Leren van en voor het leven. Wat dacht je van: samen een boek maken, een mini-museum opzetten, een eigen spel ontwerpen of praktisch aan de slag met rijk spel in de huishoek? Meesters van binnenuit doen mee in jouw praktijk als vervanger via FLEXLEERKRACHT.NL óf als nascholer via de Leefleerschool VAN BINNENUIT.

Meester van binnenuit in je school

Wat gaan we doen 

Wat dacht je van een Meester van binnenuit in je groep, bouw, unit of leefleerplein om een dag met kinderen aan de slag te gaan in uitdagende, boeiende en leerzame activiteiten? Afgestemd op jullie thema, de actualiteit óf jouw eigen specifieke wensen. Meesters van binnenuit hebben een lesbevoegdheid (PABO) en ruime ervaring in de prakijk. Kies op welke wijze je een Meester van binnenuit wilt inzetten in je school:


--> Een Meester van binnenuit als VERVANGER

Heb je zelf een vrije dag? Of wil je je handen vrij om aan andere taken te werken? En ben je op zoek naar een invaller voor je groep om met kinderen werk te maken van Wereldwijs onderwijs? Dan kun je een Meesters van binnenuit voor één dag boeken via www.flexleerkracht.nl . Daar kun je op dit moment kiezen voor de volgende Meesters van binnenuit:


--> Een Meester van binnenuit als NASCHOLER

Wil je in je eigen praktijk leren hoe Wereldwijs onderwijs eruit kán zien? Boek dan een Meester van binnenuit als nascholer via Leefleerschool VAN BINNENUIT. Een Meester van binnenuit komt dan een dag bij je in de groep om met kinderen aan het werk te gaan. Neem Contact op en vertel waar jij eigen meesterschap op wilt ontwikkelen. Op dit moment kun je kiezen uit:


 • We schrijven een boek (en laten het drukken);

 • We maken een mini-museum (ouders welkom!);

 • We ontwerpen een gezelschapspel (en spelen het samen);

 • We spelen rijk spel in de huishoek.Inhoud werkplaats


 • Meesters van binnenuit laten zien hoe Wereldwijs onderwijs eruit kán zien. Het is leren van en voor het leven voor jong en oud. In volle verbinding tussen vakken, activiteiten, inhouden, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren;

 • Door middel van enkele pakkende startactiviteiten verkennen zij het thema samen met de kinderen;

 • Kinderen gaan vervolgens zelf of in kleine groepjes aan de slag met activiteiten die aansluiten bij hun eigen interesses en talenten; 

 • In de activiteiten wordt stevig ingezet op burgerschapsvorming, bijvoorbeeld door kinderen veel inspraak te geven in het proces en hen te helpen hun mening goed onder woorden te brengen; 

 • Gedurende de dag komen verschillende taal- en rekendoelen aan bod, aansluitend bij het actuele aanbod in de groep.  

 • Deze werkplaats zorgt voor enthousiaste, betrokken kinderen die ontwikkelen van binnenuit.


IK Ontwikkel 

Meesters van binnenuit maken gebruik van kaarten, waarop de activiteit staat beschreven. De gebruikte kaarten laten zij na afloop achter op school, zodat je er ook zelf mee aan de slag kunt.


 • IK Ontwikkel Activiteitenkaart Teksten schrijven; 

 • IK Ontwikkel Activiteitenkaart Samen onderzoek doen; 

 • IK Ontwikkel Activiteitenkaart Samen spelen. 


Daarnaast maken zij gebruik van relevante kaarten met Ik-doelen, bijvoorbeeld voor taal en rekenen. 

Doelgroep 


 • Een Meester van binnenuit als VERVANGER: Kinderen in het basisonderwijs die zin hebben in een boeiende ontwikkeldag;

 • Een Meester van binnenuit als NASCHOLER: Professionals die in de eigen praktijk willen leren van een Meester op het gebied van wereldwijs onderwijs.


Regio 

Op dit moment kun je Meesters van binnenuit boeken voor de volgende provincies: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland.

Meesters van binnenuit

Anneleen is Ontwikkelaar (IK Ontwikkel) en Meester in wereldwijs (taal)onderwijs. Zij werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en is Meester in thematisch onderwijs, spel en spelen, onderzoekend en ontwerpend leren en betekenisvol taalonderwijs.  


Femke is Meester in wereldwijs onderwijs. Zij werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en is Meester in thematisch onderwijs, spel en spelen en onderzoekend en ontwerpend leren.


Stempel voor nascholing

Alle activiteiten van leefleerschool VAN BINNENUIT zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit. Komt er een Meester van binnenuit in je school als NASCHOLER? Dan ontvang je een REISBEWIJS inclusief het stempel. 


Kosten 

Kosten zijn voor een hele dag. De Meester van binnenuit is rond 8.00 uur op locatie en vertrekt uiterlijk om 17.00 uur af.

 • Een Meester van binnenuit als VERVANGER: kosten volgens afspraak flexleerkracht.nl

 • Een Meester van binnenuit als NASCHOLER: € 520,00 (exclusief reiskosten).


* Specifieke wensen of behoeften? Neem Contact op voor een aanbod op maat.

* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.  

  

Vragen 

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page