gelukkig Twins

Wat dacht je ervan als we eens stoppen met inrichten van onderwijs gebaseerd op het idee dat het gemiddelde bestaat?

Kenmerken
Verandering start bij iemand die anders kijkt. 

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit vraagt om een manier van kijken en handelen die te herkennen is in scholen die de pedagogiek als stevige basis nemen, in welke vorm dan ook. De professionals in deze scholen kijken vanuit de 
theorie van de Rode bril® en handelen vanuit het ABC voor ontwikkeling van binnenuit®.

Dit zorgt voor duurzame verandering en leidt tot onderwijs met de volgende kenmerken: 

Inclusief
Een doe-plaats voor het leven waar iedereen erbij hoort, van waarde is en ertoe doet. 
#StevigeBasis #UitgaanVanBehoefte #JijHoortErbij #JijDoetErtoe


Betekenisvol
Bijdragen aan welzijn voor mens en wereld. Van waarde voor de samenleving en de Aarde. 
#Wereldwijs #LerenVoorHetLeven #LerenVanHetLeven


Boeiend
Een veilige, maar uitdagende leef- en leeromgeving voor jong en oud.
#leefomgeving #leeromgeving #BinnenEnBuiten


Eigen wijze
Op eigen wijze jouw mooiste en beste unieke versie ont-wikkelen.
#DeMooisteVersieVanJouBenJij #leerlijnen #talenten 


Verantwoordelijk
Eigenaarschap ligt waar het hoort en zorg dragen we samen.
#vertrouwen #vakmanschap #meesterschap


Kwaliteit = Doen
Kwaliteit is dagelijks werk. Zichtbaar, voelbaar en merkbaar in de praktijk.
#LaatZienWatJeInDeWereldWiltZien #KwaliteitMoetJeDoen 
 
reflectie

Van Binnenuit is onderwijs van betekenis.

Voor jou, voor mij en voor de Aarde

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en de planeet. 

Ontwikkelen

Onderwijs van Binnenuit 

Kijken vanuit de theorie van de Rode bril® en handelen vanuit het ABC voor ontwikkeling van Binnenuit® is terug te zien in zowel traditionele vernieuwingsscholen (zoals Dalton, JenaplanFreinet, Montessori, Vrije School), meer hedendaagse vernieuwingsscholen (zoals Agora, democratisch onderwijs, EGO, FreinetNatuurlijk lerenOGO, Jeelo, Noordwijkse methode) en scholen die van binnenuit een geheel eigen concept ontwikkelen (zoals Wittering.nl, IKC Mondomijn, IKC Laterna Magica , Now School en vele anderen). 

Verbinding

Vinden

Geen school is hetzelfde. Ieder onderwijsconcept is anders en iedere school vormt haar eigen mooiste en unieke versie. We willen echter niet zoeken naar verschillen, maar verbinding vinden en verschillen omarmen. En dat doen we, omdat verbinding bijdraagt aan een wereld, waarin iedereen erbij hoort, van waarde is en we het samen doen. 

 

Beweging

van Binnenuit

We geven met liefde en plezier podium aan een groeiend aantal mooie praktijken in ons land (onder andere door een hartje op de kaart). Het zijn de mensen in die scholen die het verschil maken, een inspiratiebron zijn en die samen van binnenuit zorgen voor een enorme beweging richting een lievere, mooiere, gelukkigere, socialere en duurzamere wereld.  

superhelden

Klaar voor de toekomst!

Beter. Liever. Mooier. Gelukkiger. Socialer. Duurzamer.

vanbinnenuit-logo2020-wit_Tekengebied 1.png