b73103da-351a-4edf-a586-a7b8f1ca7915.JPG

Ieder mens is het waard is om écht gezien, erkend en gewaardeerd te worden. Dat vraagt om kijken en luisteren naar de ander met volle aandacht. Vanuit het idee dat ieder mens in kern goed is en het goede wil doen. Om vervolgens dat te DOEN wat werkelijk bijdraagt. 

--

Ook wij zien en ervaren dagelijks dat het welzijn van mens en aarde onder flinke druk staat. Het natuurlijk evenwicht lijkt kwijt en we zijn uit balans. Dit leidt tot allerlei vormen van stress, spanning en uitputting. Zelfs jonge kinderen ervaren hier al de gevolgen van. Dat moet én kan anders. Het is tijd om te stoppen met het in stand houden van systemen, middelen en materialen die niet goed zijn voor mens en aarde. Dat vraagt in de eerste plaats om anders kijken en handelen. Dat vraagt om beweging van binnenuit. 

Onderwijs van binnenuit is niet nieuw of vernieuwend. Het is geen dogma of hippigheid. Het is eigenlijk gewoon een manier van kijken en handelen die steeds meer scholen hanteren. Startend bij dat wat er wél is en hoe dat kan ont-wikkelen. Met de Actualiteit als startpunt en Behoeften als uitgangspunt voor inrichting, handelen, materialen en activiteiten.