Initiatief… (nog naamloos)

Doel initiatief: In 2028 is gestandaardiseerd toetsen (tot 16 jaar) bij wet verboden.

 

Omdat (concept);

  • Ieder mens het recht heeft écht gehoord, gezien, geaccepteerd en gewaardeerd te worden;

  • Gestandaardiseerd toetsen niet in lijn is met de grondwet;

  • De manier waarop we toetsen kansenongelijkheid vergroot.
     

 

Het kernteam voor dit initiatief heet HOGE BOMEN en bestaat uit mensen die van binnenuit gedreven zijn. Ieder doet mee vanuit eigen ‘Meesterschap’ (expertise/ achtergrond) en op basis van gelijkwaardigheid.

 

Wat gaan het kernteam doen (concept):

  • Samen hoge bomen vormen rond kinderen (en professionals);

  • Verbinden van mensen die bij kunnen dragen om doel te bereiken;

  • Uitleggen en alternatief bieden;  

  • Doorgaan tot er een wetswijziging is.

 

Kernvraag kernteam:
Wat is nodig om doel te bereiken? (Behoefte)
En direct: Wat kunnen/ gaan WIJ DOEN? (Actie)

Bos
 
reflectie

onderwijs moet op de eerste plaats van BETEKENIS zijn.

Voor jou, voor mij en voor de wereld. 

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en de Aarde.