top of page
kurk.jpg
De mooiste_edited.png
Nicole.png
Nicole

Mijn missie is dat ieder kind in 2028 kan ontwikkelen in Onderwijs van binnenuit. 

 

In de verte zie ik een wereld waar mensen lief (en liever) zijn. Waar iedereen erbij hoort, van gelijke waarde is en er op eigen wijze toe doet. Onderwijs, opvang en zorg waar niet het systeem, maar ieders welzijn en ontwikkeling centraal staat. 

 

Bijna 25 jaar werkte ik ín het onderwijs. Onder andere als leerkracht, intern begeleider en directeur van verschillende scholen. Achteraf waren het de kinderen in mijn eerste vaste groep 3 die me deden beseffen dat een systeemverandering nodig is. Geen kleine verandering, maar een radicale hervorming van binnenuit. Van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. In verschillende rollen gaf ik van binnenuit leiding aan die beweging. Mijn  inzichten, ervaringen, aanpakken en materialen deel ik met alle liefde als auteur, spreker, adviseur, IK Ontwikkelaar en oprichter van Leefleerschool van binnenuit. 

Ik zie ernaar uit je te ont-moeten.

Graag tot eens! Nicole

kurk.jpg
scheur_edited.png

Nicole

My name is Alexa Young

Nicole is spreker en auteur van het boek Onderwijs van binnenuit, IK Ontwikkelaar, initiatiefnemer van #hogebomen en oprichter van Leefleerschool VAN BINNENUIT. Zij is al haar hele leven actief in het onderwijs en begon haar carrière als leerkracht op een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Later werd zij onder andere intern begeleider, directeur van een kindcentrum en van verschillende basisscholen, welke onder haar leiding van binnenuit de beweging maakten van systeemgericht naar mens- en wereldgericht.Nicole gelooft in de kracht van samen en komt vrijwel altijd samen met een collega.

  • LinkedIn
  • Instagram
IMG_4184.jpg
bottom of page