Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.50_edited.jpg

Stempel

Onderwijs van Binnenuit 
 

Onderwijs van Binnenuit (OvB) is een stempel voor scholen die niet systeemgericht zijn, maar mens- en wereldgericht. Zij creëren een leefleeromgeving waar ieder tot bloei kan komen.
In scholen met het stempel Onderwijs van Binnenuit leer je samen van en voor het leven. Deze scholen voelen zich verantwoordelijk voor de wereld van vandaag en morgen en maken werk van onderwijs wat goed is voor mens en natuur. Het zijn scholen waar je mag ontdekken wie je bent en wat jouw bijdrage kan zijn aan deze wereld. De norm wordt niet door het systeem of door een gemiddelde bepaald, maar er is ruimte om jouw eigen unieke versie te ont-wikkelen.  

Onderwijs van Binnenuit ontstaat als je kijkt en handelt van binnenuit. Daarbij wordt Contact gezien als voorwaarde, wordt altijd gestart bij wat er wél is (Actualiteit) en wordt uitgegaan van wat nodig is om een stapje te maken (Behoeften). Onderwijs van Binnenuit probeert niet om kinderen in een systeem te passen, maar maakt het systeem passend voor ieder kind.
Onderwijs van Binnenuit is overal anders. Iedere school is uniek. Net zoals ieder mens, iedere straat, iedere wijk, ieder dorp en iedere stad uniek is. Toch zijn scholen met het stempel te herkennen aan een zestal kenmerken: Je vindt er (1) inclusief, (2) betekenisvol onderwijs in een (3) boeiende omgeving, waar ieder zich op (4) eigen wijze kan en mag ontwikkelen, waar (5) verantwoordelijkheid ligt waar die hoort en waar (6) kwaliteit zichtbaar is in handelen.

Deze kenmerken vormen overigens geen doel op zichzelf, maar zijn het gevolg van de manier van kijken en handelen gebaseerd op het gedachtengoed dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit
Stempel OvB transparant.png
*Daar waar school of onderwijs staat, kun je ook lezen: opvang, zorg, kindcentrum.
_edited.jpg
Inclusief
School als doe-plaats voor het leven waar iedereen erbij hoort, van waarde is en ertoe doet. 

Betekenisvol
Van binnenuit is onderwijs van betekenis. Voor jou, voor mij en voor de Aarde.

Boeiend
School als veilige en uitdagende leef-, leeromgeving voor jong en oud.

Eigen wijze
Op eigen wijze samen jouw unieke versie ont-wikkelen.

Verantwoordelijk
Eigenaarschap ligt waar het hoort en zorg dragen we samen.

Kwaliteit = Doen
Kwaliteit is dagelijks werk. Zichtbaar, voelbaar en merkbaar in de praktijk.
 
 
 
 
 
 

IK Ontwikkel

groei in beeld
 

Om ieder kind goed in beeld te hebben, vraagt dat op de eerste plaats  om Contact. Met jezelf, de ander en de omgeving. Het gaat om echt willen weten: Wie is dít kind? Vervolgens wordt gekeken waar ieder kind staat in ontwikkeling en wat het nodig heeft om een stapje te kunnen maken. 

Onderwijs van Binnenuit betekent dat professionals dagelijks meten wat kinderen al wél kunnen. Dat doen zij liever niet met een gestandaardiseerde, vergelijkende toets. Dat soort toetsen zeggen hen te weinig over wat een kind precies wél kan en zijn vooral bedoeld om kinderen met elkaar te kunnen vergelijken. Meten gebeurt dan ook op allerlei andere manieren. Eentje daarvan is in het gewone werk simpelweg goed kijken wat een kind laat zien. Ter ondersteuning kunnen scholen gebruik maken van de systematiek IK Ontwikkel

Rood pad.jpg

Met een hartje

op de kaart

Het stempel Onderwijs van Binnenuit kun je vinden op traditionele vernieuwingsscholen, hedendaagse vernieuwingsscholen en op scholen die van binnenuit een geheel eigen concept ontwikkelen. Met hun wortels -hun stevige basis- in de pedagogiek, kiezen zij voor onderwijs wat niet systeemgericht is, maar mens- en wereldgericht.

Dat kan overal. Op kleine scholen en grotere. Particulier of bekostigd.  In elke sector en met ieder onderwijsconcept, organisatiemodel of methode. Het ontstaat als je kijkt en handelt van binnenuit. 

Iedere school met het stempel vormt haar eigen mooiste en beste unieke versie. Je vindt ze met een hartje op de kaart. Ook al in jouw buurt? Volg de pijl...

pijl gebruiken.png
Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.34_edited.jpg

Van binnenuit is onderwijs van betekenis.

Voor jou, voor mij en voor de Aarde. 

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en de planeet.