top of page
Kenmerken OvB
Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.50_edited.jpg

ONDERWIJS

VAN BINNENUIT
 

Onderwijs van binnenuit is geen nieuw concept, geen methode en ook geen keurmerk. Het is onderwijs dat ontstaat als vakmensen kijken en handelen van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. En dàt kan in iedere school.  
In deze scholen vormt de pedagogiek de stevige basis. Theorie en praktijk staan in verbinding en professionals richten zich op ontwikkeling en welzijn van mens en Aarde. Zij maken daarvoor gebruik van een bestaand concept, maar kunnen van binnenuit ook een eigen concept ontwikkelen. In de praktijk is iedere school anders, maar hebben zij wel allemaal bepaalde kenmerken. 
Stempel OvB transparant.png
KENMERKEN
3189_001_edited_edited_edited.jpg
INCLUSIEF
School als ont-moet plek waar iedereen erbij hoort, van waarde is en ertoe doet. 

BETEKENISVOL
Van binnenuit is onderwijs van betekenis. Voor jou, voor mij en voor de Aarde.

BOEIEND
School als doe-plaats voor het leven. Een uitdagende leefleeromgeving voor jong en oud.

EIGEN WIJZE
Leren van en voor het leven om oeigen wijze je unieke versie te ontwikkelen.

VERANTWOORDELIJK
Eigenaarschap ligt waar het hoort en zorg dragen we samen.

KWALITEIT = DOEN = Doen
Kwaliteit is dagelijks werk. Zichtbaar, voelbaar en merkbaar in de praktijk.
Inclusief
Betekenisvol
Boeiend
Eigen wijze
Verantwoordelijkheid
Kwaliteit

MET EEN HARTJE

OP DE KAART

Door het hele land vind je scholen voor Onderwijs van binnenuit. In alle soorten en maten en met verschillende eigen wijze concepten. 

Scholen op de kaart bouwen op eigen wijze aan een toekomstbestendig, eerlijk, lerend educatief systeem gericht op ieders welzijn en ontwikkeling. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. En dát kan overal. Op kleine scholen en grotere. Particulier of bekostigd. In elke sector en onafhankelijk van organisatiemodel of methode. 

Iedere school vormt haar eigen mooiste en beste unieke versie. Je vindt ze met een hartje op de kaart. Ook al in jouw buurt? Volg de pijl...

pijl gebruiken.png
Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.34_edited.jpg

Van binnenuit is onderwijs van betekenis.

Voor jou, voor mij en voor de Aarde. 

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en de planeet. 

bottom of page