top of page
Kenmerken OvB
Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.50_edited.jpg

Onderwijs

VAN BINNENUIT 
 

Onderwijs VAN BINNENUIT is een term voor scholen die hun onderwijs ontwikkelen van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. Zij bouwen op eigen wijze aan een toekomstbestendig, eerlijk, lerend educatief systeem waar ieder kind groeit en waar maatwerk de standaard is. 

Samen leren van en voor het leven. Je verantwoordelijk voelen voor de wereld van vandaag en morgen en werk maken van onderwijs wat goed is voor ​is voor de mens én voor de wereld, voor de samenleving én de Aarde. School als plek waar je mag ontdekken wie je bent en wat jouw bijdrage kan zijn aan deze wereld. Waar de norm niet door het systeem of door een gemiddelde wordt bepaald, maar waar ruimte is om jouw eigen unieke versie te ont-wikkelen.  

Door het hele land zijn heel diverse scholen die hun onderwijs ontwikkelden van binnenuit gevraagd naar hun verhaal. De scholen zijn allemaal uniek. Net zoals ieder mens, iedere straat, iedere wijk, ieder dorp en iedere stad uniek is. Opvallend is dat deze scholen elkaar niet kennen, maar wel allemaal bepaalde kenmerken blijken te hebben. Deze kenmerken zijn geen doel op zichzelf geweest, maar zijn het gevolg van de manier van kijken en handelen van binnenuit. 
Stempel OvB transparant.png
*Daar waar school of onderwijs staat, kun je ook lezen: opvang, zorg en welzijn, kindcentrum.
Kenmerken
3189_001_edited_edited_edited.jpg
Inclusief
School als doe-plaats voor het leven waar iedereen erbij hoort, van waarde is en ertoe doet. 

Betekenisvol
Van binnenuit is onderwijs van betekenis. Voor jou, voor mij en voor de Aarde.

Boeiend
School als veilige en uitdagende leefleeromgeving voor jong en oud.

Eigen wijze
Op eigen wijze je unieke versie ont-wikkelen.

Verantwoordelijk
Eigenaarschap ligt waar het hoort en zorg dragen we samen.

Kwaliteit = Doen
Kwaliteit is dagelijks werk. Zichtbaar, voelbaar en merkbaar in de praktijk.
Inclusief
Betekenisvol
Boeiend
Eigen wijze
Verantwoordelijkheid
Kwaliteit

Met een hartje

op de kaart

Op de kaart vind je veel verschillende scholen: zowel scholen die van binnenuit een geheel eigen concept hebben ontwikkeld, als scholen voor traditioneel vernieuwingsonderwijs* en actueel vernieuwingsonderwijs* .

Met hun wortels -hun stevige basis- in de pedagogiek, kiezen al deze scholen voor onderwijs wat niet systeemgericht is, maar mens- en wereldgericht. En dát kan overal. Op kleine scholen en grotere. Particulier of bekostigd.  In elke sector en met ieder onderwijsconcept, organisatiemodel of methode. Het vraagt om kijken en handelen van binnenuit. 

Iedere school met het stempel vormt haar eigen mooiste en beste unieke versie. Je vindt ze met een hartje op de kaart. Ook al in jouw buurt? Volg de pijl...

pijl gebruiken.png

* Traditioneel vernieuwingsonderwijs: 
Naar de visie van Maria Montessori, Helen Parkhurst, Rudolf Steiner, Peter Petersen en Célestin Freinet.


* Actueel vernieuwingsonderwijs: 
Zoals Agora, Democratisch onderwijs, EGO - Ervaringsgericht Onderwijs, Jeelo, Kunskapsskolan, Noordwijkse Methode, OGO - Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Schermafbeelding 2022-10-01 om 21.34_edited.jpg

Van binnenuit is onderwijs van betekenis.

Voor jou, voor mij en voor de Aarde. 

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en de planeet. 

bottom of page