top of page
kurk.jpg
Matroesjka.png
ontwikkelcirkel van binnenuit

Gebruik de Ontwikkelcirkel om op basis van je Leidende uitspraken bewust keuzes te maken die je dichter brengen bij de plek die je van binnenuit voor kinderen wilt zijn. 

Jullie Leidende uitspraken vormen je kader en bepalen tegelijk je speelveld. 

Ontwikkelcirkel van binnenuit

Bewust kiezen

Terreinen van invloed

De Leidende uitspraken zijn bepalend voor de keuzes die je maakt op de terreinen waar je als professional invloed op hebt:
 

■ Organisatie

■ Vakmanschap

■ Inrichting en materialen

■ Communicatie

Hoe rijker en flexibeler je deze terreinen inricht, hoe makkelijker je onderwijs af kunt stemmen op ieders actualiteit en behoeften (vanuit het ABC)

kurk.jpg

Basis voor beweging van binnenuit is een Rode brillen-cultuur.

Die hoort in de buitenste ring.

kleur_edited.jpg

Aan de slag

Laat je inspireren door de voorbeelden in het boek en gebruik de vragen na ieder hoofdstuk om met je team in gesprek te gaan en keuzes te maken op de Terreinen van invloed. 

Zes fasen

Iedere organisatie ontwikkelt vanuit de eigen context, in eigen tempo en op eigen wijze, maar scholen en kindcentra die hervormen van binnenuit maken wel een vergelijkbaar proces door. In het boek staan die fasen uitgebreid beschreven.  

 

Breng per Terrein van invloed en per fase in beeld:

■ Hebben we hiermee een start gemaakt? (L: Leerling)

■ Zijn we hierover tevreden als team? (P: Professional)

■ Doen we dit samen meesterlijk goed? (M: Meester)

pijl

Klik voor een vergroting. Even uitprinten en klaar voor gebruik!

Hervormen in 6 fasen
..png

Ontwikkeling dwing je niet af. 

De fasen zijn niet in beton gegoten en overlappen elkaar. Hoelang elke fase duurt en hoe deze er exact uitziet, kun je vooraf niet bepalen. Ook kan een fase op het ene terrein langer duren dan op een ander terrein. Gebruik bij elke stap het ABC. 

boek.jpg

Boek

Onderwijs van binnenuit

Stap voor stap bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. Vol handige hulpmiddelen. En een uitgebreide beschrijving van de Terreinen van invloed.

kleur_edited.jpg

Leiderschap

Hervormen van binnenuit kan niet zonder leiderschap van binnenuit. Het vraagt om leiders die stoppen met rennen. Die vertragen, voelen en vertrouwen. Die kijken door een Rode bril en handelen vanuit het ABC.

bottom of page