top of page
kurk.jpg
kleur_edited.jpg
ontwikkelcirkel van binnenuit

Gebruik de Ontwikkelcirkel om op basis van je Leidende uitspraken bewust keuzes te maken die je dichter brengen bij de school die je van binnenuit wilt zijn. 

Jullie Leidende uitspraken vormen je kader en bepalen tegelijk je speelveld. 

Ontwikkelcirkel.png

Bewust kiezen

Terreinen van invloed

De Leidende uitspraken zijn bepalend voor de keuzes die je maakt op de terreinen waar je als professional invloed op hebt:
 

■ Organisatie

■ Vakmanschap

■ Inrichting en materialen

■ Communicatie

Hoe rijker en flexibeler je deze terreinen inricht, hoe makkelijker je onderwijs af kunt stemmen op ieders actualiteit en behoeften. 

kurk.jpg

Voor beweging van binnenuit is een Rode brillen-cultuur voorwaarde.

Die bouw je in de buitenste ring.

kleur_edited.jpg

Aan de slag

Laat je inspireren door de voorbeelden in het boek en gebruik de vragen na ieder hoofdstuk om met je team in gesprek te gaan en keuzes te maken op de Terreinen van invloed. 

Zes fasen

Iedere school ontwikkelt vanuit de eigen context, in eigen tempo en op eigen wijze, maar scholen die hun onderwijs hervormen van binnenuit maken wel een vergelijkbaar proces door. In het boek staan die fasen uitgebreid beschreven.  

 

Breng per Terrein van invloed en per fase in beeld:

■ Hebben we hiermee een start gemaakt? (L: Leerling)

■ Zijn we hierover tevreden als team? (P: Professional)

■ Doen we dit samen meesterlijk goed? (M: Meester)

Klik voor een vergroting. Even uitprinten en gebruiken maar!

Hervormen in 6 fasen.png
..png

Ontwikkeling laat zich niet afdwingen.

De fasen zijn niet in beton gegoten en hebben een overlap. Hoelang elke fase duurt en hoe deze er exact uitziet, is vooraf niet te bepalen. Ook kan een fase op het ene terrein langer duren dan op een ander terrein. Werk altijd vanuit het ABC. 

boek.jpg

Boek

Onderwijs van binnenuit

Word bij de hand genomen in de beweging van systeemgericht naar mens- en wereldgericht onderwijs. Met een uitgebreide beschrijving van de Terreinen van invloed.

kleur_edited.jpg

Leiderschap

Onderwijs hervormen van binnenuit kan niet zonder leiderschap van binnenuit. Het vraagt om leiders die stoppen met rennen. Die vertragen, voelen en vertrouwen. Die kijken door een Rode bril en handelen vanuit het ABC.

bottom of page