5aa680ab-34b4-47f4-865e-d148ad4bd47b 2.J

Het is tijd om te stoppen met inrichten van onderwijs gebaseerd op het idee dat het gemiddelde bestaat.

Als je een OvB school bezoekt, tref je een waardengedreven omgeving waar leraren graag werken en waar vakmanschap weer betekenis krijgt. Het is een plaats waar verschillen als rijkdom worden gezien en waar eigenaarschap ligt waar het hoort.

 

Het zijn scholen waar je écht gezien, erkend en gewaardeerd wordt. De manier waarop men samen leeft, leert en werkt in deze scholen draagt bij aan een wereld waar iedereen erbij hoort en ertoe doet. Een wereld waar we samen zorgen. Voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving.

"Onderwijs van-Binnenuit is anders. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht."

Iedereen heeft recht op onderwijs wat niet uitgaat van het gemiddelde, maar vanuit de vraag:

 

Wat heb jij nodig om je te ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf?

In 2028 zou dit gedachtengoed niet 'vernieuwend' meer moeten zijn, maar een logisch start- en uitgangspunt voor iedereen. We bouwen de komende jaren aan dit 'nieuw normaal'. 

"Onderwijs van-Binnenuit gun je iedereen."

 

 

De tijd is rijp en ons land kent een groeiend aantal scholen wat zich inmiddels bestempelt als OvB. Het gaat dan om zowel traditionele vernieuwingsscholen, als meer hedendaagse vernieuwingsscholen en scholen die een geheel eigen concept ontwikkelen.

In deze laatste groep zien we scholen die vanuit een eigen onderwijsconcept gestart zijn en ook steeds meer scholen die de kanteling maken van systeemgericht naar mens- en wereldgericht.

 

Al deze scholen laten zien dat het echt anders kán. Ze zijn daarmee een inspiratiebron voor velen. 

 

"Iedere OvB-school is anders met een eigen cultuur en concept."

Vind jouw dichtstbijzijnde school: 
Er staan ook niet bekostigde scholen op de kaart. Deze particuliere scholen zijn te herkennen aan de afkorting NB.