top of page

MEESTERS VAN BUITEN

Hervormen van binnenuit begint bij bewust zíjn. Uitvinden waar je vandaan komt. De bedoeling bevragen. Ontdekken waar je voor staat én voor wilt gaan. Meesters van buiten inspireren. Activiteiten door onder andere: œ Operation Education, Stichting NIVOZ en CPC - Centrum Pedagogisch Contact.

We staan altijd open voor nieuwe Contacten :-)

MEESTERS VAN BUITEN

Keynote Claire Boonstra - Operation Education

Het onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal dat gaat over hoe we onze samenleving zien, hoe we samen mens zijn. Zeker in deze ‘onkenbare’ tijden van grote veranderingen. In een inspiratiesessie neemt Claire je mee de diepte in op de bedoeling, onze belofte aan de kinderen, wat ons te doen staat samen.

Claire uitnodigen? Kijk hier voor meer informatie. www.OperationEducation.nl


 

Onderwijsvragensessie - Operation Education

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling? Zodra je als team in beweging komt lijk je soms vast te zitten aan ‘elastiekjes’ uit het verleden. De Onderwijsvragensessie helpt om het gesprek over onderwijs los te maken van de waan van de dag, zodat je van daaruit keuzes kunt maken voor je onderwijs.

Klaar voor een Onderwijsvragensessie? Kijk hier voor meer informatie. 

Pedagogisch leiderschap (PL) - Stichting Nivoz

Pedagogisch leiderschap vraagt een visie op de school die je met elkaar wilt zijn, moed om verantwoordelijkheid te nemen en de kunde om het potentieel van je team te benutten. In het traject PL staat het vergroten van je zelfbewustzijn centraal. Je onderzoekt en bevraagt jouw pedagogische missie, visie en waarden. En je onderzoekt in hoeverre je deze terug vindt in het handelen in de dagelijkse realiteit van jouw school.


Aan de slag met je pedagogisch kompas? Kijk hier voor meer informatie. 
Pedagogisch leiderschap - Centrum Pedagogisch Contact

Pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in goed contact met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, kinderen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen alle betrokkenen.


Werk maken van je pedagogisch leiderschap? Kijk hier voor meer informatie.
bottom of page