top of page

WERKPLAATS OP DE PABO

Ga met studenten en docenten sámen aan de slag. Dromen, creëren en maken. Bruggen bouwen naar morgen door in beeld te brengen hoe onderwijs eruit ziet als het niet systeemgericht is, maar mens- en wereldgericht. En dat is waardevol. Want als je je het kunt voorstellen, is het er eigenlijk al.

Een werkplaats die uitnodigt om samen te bouwen!

WERKPLAATS OP DE PABO

Wat gaan we doen

De grenzen van het onderwijssysteem zijn merkbaar. Steeds meer kinderen vallen op en zelfs uit. In veel organisaties wordt druk ervaren en professionals stappen regelmatig al na enkele jaren weer uit het vak. Er verschijnen masterplannen en incidentele geldpotjes, maar ook die lijken geen duurzame verandering op te leveren. Het moet dus anders. Laten we ruimte maken om te doen wat ertoe doet. Van binnenuit.


Wat betekent dat voor de lerarenopleiding?

Hoe neem je studenten en docenten mee in deze noodzakelijke beweging van binnenuit?

Hoe ziet onderwijs eruit dat niet systeemgericht is, maar mens-, en wereldgericht?


In deze werkplaats nemen we de tijd om te vertragen. Met het ontwikkelpad als ondersteunend model, worden docenten en studenten in een inspirerende lezing meegenomen op de weg van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. Na deze inleiding gaat de werkplaats open en komen de handen uit de mouwen. Want samen maken verbindt en verdiept. Daarom dromen, creëren en maken studenten en docententen met elkaar. Zij bouwen samen de school van hun dromen. Een ervaring die bijblijft.


Doelgroep

Lerarenopleidingen die met hun docenten en studenten bruggen willen bouwen naar morgen. Naar onderwijs wat niet systeemgericht is, maar mens- en wereldgericht.


Data en locatie

Op aanvraag en in overleg.

(2,5 uur)


Meester

In deze werkplaats zijn we met minimaal twee Meesters. Nicole Hanegraaf zorgt voor een inspirerende aftrap met een interactief verhaal wat raakt. Met de nodige humor zoekt ze de vertraging op en deelt in rap tempo nieuwe inzichten en handige hulpmiddelen om te kunnen bewegen van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.


Kosten

€ 840,- vrij van BTW (exclusief reiskosten en materialen) voor groepen tot 16 deelnemers.


* Deze werkplaats kunnen we ook organiseren voor grotere groepen. Op aanvraag maken we een offerte op maat.

*Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Goed te weten

Meesters van binnenuit werken vanuit het gedachtengoed van Nicole Hanegraaf en inspireren, ondersteunen en begeleiden professionals in scholen en kindcentra om de plek te worden die zíj van binnenuit willen zijn. Alle activiteiten worden op maat gemaakt. Neem vrijblijvend Contact op en vertel ons je vraag of behoefte.


De vraag is niet óf het kan, maar hóe het kan.

Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Zin in? Neem Contact op!
bottom of page