Scholen die hebben uitgesproken waar ze van binnenuit voor staan en willen gaan, gaan aan de slag op de Terreinen van invloed.

Ontwikkelen in onderwijs van binnenuit betekent dat er werk aan de winkel is op de vier terreinen waar je als professional invloed op hebt, namelijk: vakmanschap, organisatie, inrichting en materialen en communicatie. Professionals in basisonderwijs en opvang (kindcentra) kunnen vanuit de leefleerschool op al die terreinen hun eigen meesterschap ontwikkelen vanuit behoefte. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat professionals toegerust worden om in hun eigen school en op eigen wijze aan de slag te gaan. 

 

In het overzicht vind je ook een aantal activiteiten door Meesters van buiten. Het is een selectie, want er zijn tal van Meesters op inhoud, pedagogiek en didactiek die van betekenis kunnen zijn op bepaalde Terreinen van invloed. Het is van belang de Meesters te kiezen die echt bij kunnen dragen aan dat waar je als organisatie voor staat en gaat (Leidende uitspraken).

Besturen die met hun scholen willen bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht, kunnen contact opnemen voor een traject op maat. 

10.00 - 16.00 uur

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om het team te organiseren van binnenuit = Ruimte maken voor vakmanschap + Werk maken van meesterschap.

Terrein:

organisatie

Kernactiviteit:

algemeen

Doelgroep:

kernteam (2-6 personen per school incl. leidinggevende)

16.00 - 20.30 uur

GEZELSCHAP IK Ontwikkel OP PAD (na schooltijd)

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om op een eerlijke manier groei van ieder kind in beeld te kunnen brengen van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

algemeen

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

10.00 - 16.00 uur

GEZELSCHAP IK Ontwikkel OP PAD (onder schooltijd)

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om op een eerlijke manier groei van ieder kind in beeld te kunnen brengen van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

algemeen

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

15.00 - 17.30 uur

^GEZELSCHAP Stevige basis OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om te bouwen aan een stevige (pedagogische) basis van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

Stevige basis

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

15.00 - 18.00 uur

GEZELSCHAP taal OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om te bouwen aan boeiend taalonderwijs op maat van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

taal

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

15.00 - 17.30 uur

^GEZELSCHAP rekenen OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om te bouwen aan boeiend rekenonderwijs op maat van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

rekenen

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

15.00 - 18.00 uur

GEZELSCHAP Wereldwijs OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om te bouwen aan Wereldwijs (thematisch) onderwijs van binnenuit.

Terrein:

vakmanschap

Kernactiviteit:

Wereldwijs

Doelgroep:

kernteam (3-6 personen per school)

Op aanvraag

Handen uit de mouwen

Werkplaats op locatie: Samen een uitdagende leefleeromgeving bouwen.

Terrein:

inrichting en materialen

Kernactiviteit:

algemeen

Doelgroep:

team, deelteam, kernteam (3-6 personen per school)

Zie websites

Meesters van buiten

Activiteiten door onder andere: Bazaltgroep (LAO), BCO (LAO), IJsselgroep (LAO), Het Leren Organiseren (TAO), Marnix (TAO), Stichting NIVOZ, CPC - Centrum Pedagogisch Contact.

Terrein:

divers

Kernactiviteit:

divers

Doelgroep:

team, leidinggevende

terreinen_lang.png
Aan het werk 
Terreinen van invloed