top of page

GEZELSCHAP IK Ontwikkel OP PAD (onder schooltijd) *Leren zichtbaar maken.

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen vakmanschap om op een eerlijke manier het leren van ieder kind zichtbaar te kunnen maken.

GEZELSCHAP IK Ontwikkel OP PAD (onder schooltijd) *Leren zichtbaar maken.

Vier bijeenkomsten: drie op vrijdag: 22.09.23 en 03.11.23 en 08.12.23 + een afsluitende bijeenkomst op donderdag 18.01.24

10.00 - 15.00 uur (laatste 19.00 - 21.00)

kernteam (3-6 personen per school)

IK Ontwikkel... verrassend anders.

Krachtig in al zijn eenvoud.

Op basis van wetenschap en ervaring.

Groei in beeld ten opzichte van de lerende zelf.

Praktisch en overzichtelijk voor kind, professional én ouders. 


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject word je met een kernteam van je school stap voor stap op weg geholpen om binnen je eigen school aan de slag te gaan met de ondersteunende systematiek IK Ontwikkel en tegelijk als Meester in huis je collega's hierbij te kunnen ondersteunen.


Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Het ontwikkelpad als basis.

 • De Theorie van de Rode bril en het ABC.

 • Leidende uitspraken.


Tussentijds: Leidende uitspraken formuleren voor het in beeld brengen van ontwikkeling.


Bijeenkomst 2: Inhouden helder

 • Werken vanuit leerlijnen;

 • Het referentiekader;

 • Een krachtig curriculum: inhouden helder in een doorgaande lijn (wat kan én moet geleerd?).

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Tussentijds: werk maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Bijeenkomst 3: Plan op maat (app)

 • Theorie over leren zichtbaar maken.

 • Formatief evalueren.

 • Werken met doelenkaarten.

 • Leerling - prof - meester.

 • Behoeften als uitgangspunt.


Tussentijds: werk maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Bijeenkomst 4: Ontwikkeling in beeld is dagelijks werk

 • Rol van kernteam IK Ontwikkel in beeld.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.Doelgroep

Intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en meesterlijke leerkrachten die met een kernteam van hun school meesterschap willen ontwikkelen op het gebied van de ondersteunende systematiek en toegerust willen raken om van binnenuit de eigen school op eigen wijze met collega's met de systematiek aan de slag te kunnen. Per school kan een kernteam van 3-6 personen deelnemen.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten: Drie op vrijdag: 22.09.23 en 03.11.23 en 08.12.23 (10.00 - 15.00 uur) + een afsluiting op donderdag 18.01.24 (19.00 - 21.00 uur). In regio Breda.


*Op aanvraag is een traject voor meerdere scholen binnen een bestuur of samenwerkingsverband mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 41 uur, waarvan 3 bijeenkomsten (3x5 uur= 15 uur) en tussentijdse activiteiten (3x8 uur = 24 uur) in je eigen praktijk en een terugkombijeenkomst (2 uur).


Meester

Meesters in dit Gezelschap zijn Carla en Nicole. Zij zijn beiden ooit opgeleid als leerkracht en zitten al hun hele leven in het onderwijs. Als ontwikkelaars van binnenuit staan zij aan de wieg van de systematiek IK Ontwikkel, waar zij al sinds 2004 aan werken. Nicole is tevens auteur van het boek Onderwijs VAN BINNENUIT en ervaringsdeskundige als het gaat om hervormen van bestaande systemen van binnenuit. Carla heeft jarenlange ervaring als expert onderwijskwaliteit van binnenuit.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 880,- per deelnemer inclusief koffie, thee, lunch, wat lekkers, demo-versie van de app, materialen en literatuur.


* Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.

Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!

bottom of page