GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD

IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school eigen meesterschap om het team te organiseren van binnenuit = Ruimte maken voor vakmanschap + Werk maken van meesterschap.

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD

Drie bijeenkomsten: 18.04.23 I 23.05.23 I 27.06.23

Op aanvraag is een traject binnen een bestuur mogelijk.

10.00 - 16.00 uur

kernteam (2-6 personen per school incl. leidinggevende)

Teamleren organiseren.

Ruimte maken voor vakmanschap.

Werk van maken van meesterschap.

Eigenaarschap waar het hoort.


Kwaliteit doet ertoe.

Van regels en papieren naar mensen en manieren.

Van alleen voor de klas naar samen voor alle kinderen.

Van van alles een beetje naar verdieping en verbinding. 


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject krijg je handvatten om leiding te kunnen geven aan ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. Je gaat aan de slag met het Organisatiemodel van Binnenuit om met je team op jullie eigen passende wijze de beweging te kunnen maken van systeemgericht naar mens- en wereldgericht.


Bijeenkomst 1

  • Gedachtengoed.

  • Leidende uitspraken.

  • Organisatiemodel van Binnenuit.


Tussentijds: Delen met eigen team. Het goede gesprek. Verkennen mogelijkheden. Wie wil wat?


Bijeenkomst 2

  • Jaarplanning.

  • Stoppen met vergaderen.

  • Eigen organisatiemodel vullen.


Tussentijds: Aan de slag met het organisatiemodel op schooleigen wijze.


Bijeenkomst 3

  • Rol van kernteam Kwaliteit.

  • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit.


Doelgroep

Leidinggevenden en leerkrachten die aan de slag willen met het Organisatiemodel van Binnenuit en leiding willen nemen bij het ontwikkelen in onderwijs van binnenuit in de eigen school. Per school kan een kernteam van 2-6 personen (inclusief leidinggevende) deelnemen.


Data en locatie

Drie bijeenkomsten: 18.04.23 I 23.05.23 I 27.06.23 in regio Breda.


Op aanvraag is een traject binnen een bestuur mogelijk.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 42 uur, waarvan 3 studiedagen (3x6 uur) en tussentijdse activiteiten (2x12 uur) in je eigen praktijk.


Meester

Meester van Binnenuit in dit Gezelschap op pad is Nicole. In haar jaren als directeur van verschillende scholen, ontwikkelde zij een organisatiemodel wat ruimte geeft aan het primair proces en gericht is op het continue verbeteren van de kwaliteit van dat proces.


Stempel

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 640,- per deelnemer inclusief koffie, thee, lunch, tussendoortje, materialen en het boek Onderwijs VAN BINNENUIT.


* De totale factuur wordt naar school gestuurd. * Tarieven gelden voor het schooljaar 2022 - 2023. * Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW. * Op aanvraag is een traject binnen een bestuur mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!