top of page

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD *Leergang Onderwijskwaliteit in beeld.

Doen we de goede dingen? Doen we de goede dingen goed? En hoe weten én meten we dat?

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD *Leergang Onderwijskwaliteit in beeld.

Vier bijeenkomsten op maandag: 15.01.24 - 04.03.24 - 22.04.23 - 10.06.24

10.00 - 16.00 uur (laatste: 19.00 - 21.00 uur)

kernteam (2-6 personen per school incl. leidinggevende)

Onderwijskwaliteit van binnenuit.

Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.

Meten wat je wilt weten en daarvan leren.

Kwaliteit is dagelijks werk.


 


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject krijg je handvatten om een krachtige basis te bouwen voor onderwijskwaliteit van binnenuit. Stap voor stap word je op weg geholpen met het maken van een eigen intern onderzoek kwaliteit van binnenuit. Dit geeft een stevige houvast om cyclisch te werken aan een continue verbetering van de onderwijskwaliteit in je school. Als meesterwerk presenteer je bij de afsluiting een eigen onderzoek kwaliteit van binnenuit, waarbij je op eigen wijze deelt hoe je meesterschap hebt ontwikkeld van binnenuit, vanuit de aangereikte literatuur en kennis.Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Theorie en opvattingen over goed onderwijs en onderwijskwaliteit.

 • Onderzoekscyclus van binnenuit.

 • Leidende uitspraken en eigen visie op kwaliteit.


Tussentijds: schrijven van de inleiding voor het eigen intern onderzoek kwaliteit.


Bijeenkomst 2: Meten wat je wilt weten.

 • De wetenschap als onderlegger en raadgever.

 • Onderwijskwaliteit als cyclisch proces.

 • Wat wil je weten en hoe meet je dat?

 • ABC als handelingsmodel.


Tussentijds: vullen van het intern onderzoek kwaliteit voor stevige basis (welbevinden en leef- en leervaardigheden).


Bijeenkomst 3: Leren van wat je weet en meet.

 • Rol van kernteam Kwaliteit.

 • Wie meet en weet wat?

 • Opbrengsten in beeld. Data verzamelen, analyseren en vervolg bepalen.


Tussentijds: vullen van het intern onderzoek kwaliteit voor (minimaal) taal en rekenen.


Bijeenkomst 4: Kwaliteit is dagelijks werk.

 • Kwaliteit verantwoorden.

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit (onderwijskwaliteit in beeld).

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze over het eigen intern onderzoek kwaliteit. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.


Doelgroep

Leidinggevenden, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en meesterlijke leerkrachten die op onderzoekende wijze leiding willen geven aan Onderwijskwaliteit van binnenuit door vanuit een stevige houvast cyclisch te (blijven) werken aan verbetering van de dagelijkse praktijk. Per school kan een kernteam van 2-6 personen (inclusief leidinggevende) deelnemen.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten op maandag: 15.01.24 en 04.03.24 en 22.04.23 (10.00 - 16.00 uur) + een terugkombijeenkomst op 03.06.24 (19.00 - 21.00 uur). In regio Breda.


Op aanvraag is een traject voor meerdere scholen binnen een bestuur of samenwerkingverband mogelijk.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 48 uur, waarvan 4 studiedagen (4x6 uur) en tussentijdse activiteiten (3x8 uur) in je eigen praktijk.


Meester

Meester van Binnenuit in dit Gezelschap op pad is Nicole. In haar jaren als directeur van verschillende scholen, ontwikkelde zij een organisatiemodel wat ruimte geeft aan het primair proces en gericht is op het continue verbeteren van de kwaliteit van dat proces.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 1800,- per deelnemer inclusief koffie, thee, lunch, tussendoortje, materialen en literatuur.


* De totale factuur wordt naar school gestuurd. * Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW. * Op aanvraag is een traject binnen een bestuur mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!

bottom of page