top of page

GEZELSCHAP Stevige basis OP PAD

Leef- en leervaardigheden leer je samen.
IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school een schoolspecifieke kwaliteitskaart, waarin het handelen van professionals beschreven staat: Zo doen wij dat! Stevige basis.

GEZELSCHAP Stevige basis OP PAD

Vier bijeenkomsten op woensdag: 27.09.23 - 11.10.23 - 01.11.23 - 29.11.23

15.00 - 18.00 uur

kernteam (3-6 personen per school)

Leefleerplezier door een Rode bril? Zo doen wij dat! Leef- en leervaardigheden voor het leven.

Een stevige basis voor samen leven en leren.


-------Wat gaan we doen

Tijdens dit traject maak je als kernteam een schoolspecifieke kwaliteitskaart (Zo doen wij dat! Stevige basis) waarin het gezamenlijk handelen beschreven staat voor het bouwen aan een stevige (pedagogische) basis vanuit een Rode bril. Je krijgt handvatten voor het maken van zo'n kaart en kennis, inzichten en hulpmiddelen om te kunnen ontwikkelen in onderwijs van binnenuit.


Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Theorie en opvattingen over de pedagogiek als basis.

 • De Rode bril als hulpmiddel.

 • Leidende uitspraken en eigen visie op samen leven en leren.


Eigen meesterschap oefenen bij het kijken door een Rode bril. Ook als het lastig is.


Bijeenkomst 2: Leef- en leervaardigheden.

 • De wetenschap als onderlegger en raadgever.

 • Leef- en leervaardigheden voor het leven.

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Stevige basis.


Borgen in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Stevige basis.


Bijeenkomst 3: Stevige basis in de praktijk.

 • Wie ben ik? Wie ben jij? Contact als voorwaarde voor ontwikkeling.

 • Activiteitenkaarten als houvast bij gedragsgedoe.


Borgen in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Stevige basis.


Bijeenkomst 4: Een stevige basis is dagelijks werk.

 • Rol van kernteam Stevige basis.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! Stevige basis. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.


Doelgroep

Kernteams van leerkrachten die meesterschap willen ontwikkelen op het gebied van een stevige (pedagogische) basis vanuit een Rode bril en samen verantwoordelijkheid willen nemen voor kwaliteit en doorgaande lijnen in hun school. Per school kan een kernteam van 2-6 personen deelnemen.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten op woensdag: 27.09.23 - 11.10.23 - 01.11.23 - 29.11.23 In regio Breda.


*Op aanvraag is een traject binnen een school of bestuur mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 24 uur, waarvan 4 bijeenkomsten van 3 uur en tussentijdse activiteiten (3x4 uur) in je eigen praktijk.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 660,- per deelnemer inclusief koffie, thee, wat lekkers en alle materialen.


* Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page