top of page

GEZELSCHAP taal OP PAD

Boeiend taalonderwijs vanuit leerlijnen.
IK Ontwikkel... samen met een kernteam van mijn school een schoolspecifieke kwaliteitskaart, waarin het handelen van professionals beschreven staat: Zo doen wij dat! Taal.

GEZELSCHAP taal OP PAD

Vier bijeenkomsten op woensdag: 13.09.23 - 04.10.23 - 08.11.23 - 10.01.24

15.00 - 18.00 uur

kernteam (3-6 personen per school)

Boeiend taalonderwijs op maat? Zo doen wij dat! Inhouden helder en doelen verbinden. Van methode naar leerlijn. 


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject maak je als kernteam een schoolspecifieke kwaliteitskaart (Zo doen wij dat! Taal) waarin het gezamenlijk handelen beschreven staat. Je krijgt handvatten voor het maken van zo'n kaart en kennis, inzichten en hulpmiddelen om te kunnen ontwikkelen in onderwijs van binnenuit.


Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Wat vertelt de wetenschap?

 • Leidende uitspraken en eigen visie op taalonderwijs.


Leidende uitspraken formuleren en visie op taalonderwijs formuleren.


Bijeenkomst 2: Inhouden helder

 • Werken vanuit leerlijnen;

 • Kerndoelen en het referentiekader;

 • Een krachtig curriculum: inhouden helder in een doorgaande lijn (wat kan én moet geleerd?).

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Taal.


Borgen in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Taal.


Bijeenkomst 3: Leren zichtbaar maken

 • Theorie over formatief evalueren.

 • Werken met doelenkaarten.

 • Leerling - Prof - Meester.

 • Werk maken van eigenaarschap.


Borgen in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Taal.


Bijeenkomst 4: Kwaliteit in boeiend taalonderwijs.

 • Rol van kernteam Taal.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! Taal. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.


Doelgroep

Leerkrachten die meesterschap willen ontwikkelen op het gebied van boeiend taalonderwijs op maat en die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor kwaliteit en doorgaande lijnen in hun school. Per school kan een kernteam van 3-6 personen deelnemen.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten op woensdag: 13.09.23 - 04.10.23 - 08.11.23 - 10.01.24

Van 15.00 - 18.00 uur. In regio Breda.


*Op aanvraag is een traject binnen een school of bestuur mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 24 uur, waarvan 4 bijeenkomsten van 3 uur en tussentijdse activiteiten (3x4 uur) in je eigen praktijk.


Meester

Meester in dit gezelschap is Anneleen. Zij is Ontwikkelaar (IK Ontwikkel) en Meester van binnenuit. Zij werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en is Meester in thematisch onderwijs, spel en spelen, onderzoekend en ontwerpend leren en betekenisvol taalonderwijs. Tijdens dit traject maakt ze onder andere gebruik van de theorie van Close Reading, Zin in lezen en het werken met Taalrondes.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 660,- per deelnemer inclusief koffie, thee, wat lekkers en jaar lang gebruik alle borden.


* Optioneel (niet inbegrepen): 1x feedback op de vloer tijdens schoolbezoek van 2 uur (€ 320,- excl. reiskosten).

* Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


VRAGEN

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page