top of page

GEZELSCHAP WERELDWIJS OP PAD

Leg in je school een basis voor thematisch onderwijs vanuit leerlijnen.
Ontwikkel samen met een kernteam van je school een schoolspecifieke kwaliteitskaart, waarin het handelen van professionals beschreven staat: Zo doen wij dat! Wereldwijs onderwijs.

GEZELSCHAP WERELDWIJS OP PAD

Op aanvraag

4x 3 uur

kernteam (3-6 personen per school)


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject maak je als kernteam een schoolspecifieke kwaliteitskaart (Zo doen wij dat! Wereldwijs) waarin het gezamenlijk handelen beschreven staat voor het ontwerpen van wereldwijs (thematisch) onderwijs. Je krijgt handvatten voor het maken van zo'n kaart en kennis, inzichten en hulpmiddelen om te kunnen ontwikkelen in onderwijs van binnenuit.Spelen en onderzoeken.

Thematisch en boeiend.

Wereldwijs onderwijs? Zo doen wij dat!

Inhouden helder en doelen verbinden.

Van methode naar leerlijn.Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Theorie en opvattingen over thematisch onderwijs.

 • Leidende uitspraken en eigen visie op Wereldwijs onderwijs.


Tussentijds: Leidende uitspraken formuleren voor Wereldwijs onderwijs.


Bijeenkomst 2: Inhouden helder

 • Werken vanuit leerlijnen;

 • Kerndoelen en het referentiekader;

 • Een krachtig curriculum: inhouden helder in een doorgaande lijn (wat kan én moet geleerd?).

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Wereldwijs.


Tussentijds: werk maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Wereldwijs.


Bijeenkomst 3: Leren zichtbaar maken

 • Theorie over spel en onderzoek.

 • Vaardigheden in kaart.

 • Actviteitenkaarten.

 • Leerling - prof - meester.

 • Werk maken van eigenaarschap.


Tussentijds: werk maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Wereldwijs.


Bijeenkomst 4: Kwaliteit in Wereldwijs onderwijs

 • Rol van kernteam Wereldwijs.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! Wereldwijs. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.Doelgroep

Kernteams van leerkrachten die meesterschap willen ontwikkelen op het gebied van Wereldwijs (thematisch) onderwijs en die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor kwaliteit en doorgaande lijnen in hun school. Per school kan een kernteam van 3-6 personen deelnemen.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten (4x3 uur) op aanvraag. We verzorgen dit traject voor meerdere scholen binnen een bestuur of samenwerkingsverband. Locatie, data, tijden en kosten na overleg. Neem contact op voor meer informatie.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 24 uur, waarvan 4 bijeenkomsten (4x3 uur = 18 uur) en tussentijdse activiteiten (3x4 uur = 12 uur) in je eigen praktijk.


Meester

Meester in dit gezelschap is Anneleen. Zij is Ontwikkelaar (IK Ontwikkel) en Meester in wereldwijs (taal)onderwijs. Zij werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en is specialist op het gebied van thematisch onderwijs, spel en spelen, onderzoekend en ontwerpend leren en betekenisvol taalonderwijs.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool VAN BINNENUIT zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel.


Kosten

Op aanvraag.


* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.

Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page