top of page

MEESTERS VAN BUITEN

Er valt veel te leren van meesterlijke Meesters. Activiteiten door onder andere: Bazaltgroep (LAO), BCO (LAO), IJsselgroep (LAO), Het Leren Organiseren (TAO), Marnix (TAO), Stichting NIVOZ, CPC - Centrum Pedagogisch Contact.

MEESTERS VAN BUITEN

Zie websites

Zie websites

team, leidinggevende

LEREN ANDERS ORGANISEREN (LAO)

Onderwijs van binnenuit vraagt om het maken van keuzes op verschillende Terreinen van invloed, zodat afgestemd kan worden op ieders Actuele ontwikkeling en Behoeften. Dat vraagt onder andere om anders organiseren. Meesters Leren anders organiseren Ineke van Sijl en Marius Berendse schreven hierover samen met Jeroen Imants het boek 'Leren Anders Organiseren. De praktijk van scholen die het jaarklassensysteem loslaten.' Meesters van verschillende organisaties maken hiervan gebruik en kunnen ieder op eigen wijze van betekenis zijn bij het leren anders organiseren in je school.Bazaltgroep - Onderwijs expertisecentrum

Het werken in grotere eenheden (units) vraagt een nauwe samenwerking van alle teamleden in deze units. Zo vindt er elke dag overleg plaats en hebben teamleden binnen de unit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed draaien van de unit. Er is sprake van een grote autonomie hoe er binnen de unit wordt gewerkt. Dat stelt specifieke eisen aan hoe de schoolleiding het team faciliteert en leiding geeft aan de kwaliteitsontwikkeling.


Als schoolleiding aan de slag met dit proces? Kijk hier voor meer informatie.


BCO - Onderwijsadvies en ondersteuning

Als schooldirecteur of -leider wil je het beste voor je team en leerlingen. Je school is continu in ontwikkeling, maar hoe speel je in op deze kansen? Wil je écht inspelen op de individuele leerbehoefte van je leerlingen en wil je de stap zetten naar een andere aanpak? Als we leerlingen écht centraal willen stellen is het nodig dat we het Leren anders organiseren (LAO). Deze andere manier van werken biedt prachtige kansen voor leerlingen en professionals in de school.


Wil je ondersteuning bij de implementatie van deze aanpak? Kijk hier voor meer informatie.IJsselgroep - Educatieve dienstverlening

Als schoolleider heeft u ambitie en een eigen visie. U wilt het beste voor het kind én het team. Stappen zetten op een manier die past bij de school, de huidige situatie en de gewenste groeirichting. En als u kinderen hierbij (echt) centraal wilt stellen, is het nodig om het leren anders te organiseren. De aanpak van Leren Anders Organiseren (LAO) start bij het waarderen van wat er al is. Vervolgens zijn er diverse routes en instapplekken om aan te haken bij jouw individuele schoolontwikkeling en de specifieke vragen die je hebt.


Nieuwsgierig naar deze ontdekkingsreis met flexibele routekaart? Kijk hier voor meer informatie. 

TEAMGERICHT ORGANISEREN (TAO)

Onderwijs van binnenuit vraagt om het maken van keuzes op verschillende Terreinen van invloed, waaronder de arbeidsorganisatie. In het Gezelschap Kwaliteit van binnenuit op pad ga je aan de slag met het Organisatiemodel van binnenuit, maar in dit kader is het gedachtengoed van Meester Teamgericht organiseren Ben van der Hilst ook zeer de moeite waard.Het Leren Organiseren - Kenniscentrum

Steeds meer scholen durven de stap te zetten naar een werkelijk  professionele organisatie waar de verbetering van kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan. Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk avontuur, waar we graag bij helpen.


Informeer hier naar de mogelijkheid voor je school of bestuur.Marnix - Onderwijscentrum

Binnen het onderwijs wordt steeds vaker gewerkt met zelfverantwoordelijke teams. Eén van de voorwaarden om te kunnen werken met zelfverantwoordelijke teams is het zorgdragen voor 'machtsvrije ruimte' waarbinnen samenwerking plaats kan vinden. Om dit soort samenwerking goed te kunnen begeleiden, worden medewerkers opgeleid tot procesbegeleiders. 


Meer informatie vind je hier. 

PEDAGOGISCH (CON)TACT

Onderwijs van binnenuit bouw je op een Stevige (pedagogische) basis. Meesters van leefleerschool VAN BINNENUIT verzorgen daarvoor boeiende activiteiten waarin je hiervan samen werk maakt door een Rode bril. Maar Meesters van buiten kunnen ook van betekenis zijn. Want wat een meesterlijke grootheden kent ons land op het gebied van de pedagogiek!Nivoz - Opleidingen en inspiratie

NIVOZ werkt met jou en jouw school aan een sterk pedagogisch klimaat. Daarin trekken leraren en leerlingen met elkaar op, vanuit openheid en vertrouwen, vanuit wederkerigheid en ambitie. We helpen jou en je school vaker “het goede te doen op het juiste moment, ook in de ogen van de ander.”  Je eigen pedagogische vragen zijn altijd het uitgangspunt.


Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de ander. Kijk hier voor trajecten gericht op het pedagogisch handelen.CPC - Centrum Pedagogisch Contact

CPC biedt diverse trajecten aan voor leraren, leiders en bestuurders, gericht op het versterken van de verbinding met jezelf en anderen, zodat jullie samen kunnen groeien! Zij gelooft in een samenleving waarin niemand is buitengesloten, iedereen meedoet en zich naar vermogen maximaal kan en durft ontwikkelen.


De missie is ‘Niemand buitensluiten’ en meer informatie vind je hier.


bottom of page