top of page
Confetti in de lucht

Diverse personen en organisaties kunnen van betekenis zijn in de beweging van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. Je vindt ze hier in willekeurige volgorde. 


Wil en kun je ook van betekenis zijn? 
Laat het weten!
Schermafbeelding 2021-11-15 om 13.55.46.png

IK ONTWIKKEL

Materialen voor boeiend maatwerk en meer

IK Ontwikkel verschijnt in 2022 met materialen en middelen voor scholen die het leerstofjaar-klassensysteem loslaten en niet meer uitgaan van 'het gemiddelde'. 

cpc.jpeg

CENTRUM PEDAGOGISCH CONTACT

Academie en inspiratie

Niemand buitensluiten. CPC sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.  

OIP.jpeg

LEVE HET ONDERWIJS

Academische werkplaats, label en klankbord voor bestuurders

Leve het Onderwijs! is een beweging van schoolbestuurders die geloven in een nieuwe manier van besturen. Van moeten naar mogen. Van controleren naar vertrouwen. Van ‘wat kan niet’ naar ‘wat kan wel’. Leve het Onderwijs! is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Slimfit.jpeg

SLIMFIT: MARIUS BERENDSE EN INEKE VAN SIJL

Management, advies en coaching/ training en teamontwikkeling

SlimFit is een innovatief onderwijsexperiment voor primair onderwijs. Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe. Omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet, krijgen de leerlingen passend onderwijs aangeboden.

Marius en Ineke hebben ruime ervaring in het onderwijs en schreven samen met Jeroen Imants het boek 'Leren anders organiseren'. 

nivoz_logo.jpeg

STICHTING NIVOZ

Platform, podium, opleidingen en denktank

NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.  Ieder mens kan verbonden en verantwoordelijk in de samenleving staan.
Onderwijs levert hieraan een essentiële bijdrage.
Het is zijn maatschappelijke taak.

wij-leren-logo-2-300x251.jpeg

WIJ-LEREN I KENNIS OVER ONDERWIJS EN SCHOLEN

Platform voor onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. Je onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. Effectieve feedback in het onderwijs.

OGO.png

DE ACTIVITEIT EN DE OGO-ACADEMIE

Advies, training, coaching en verbinding

Echte spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle leerinhouden. Echte problemen en kwesties dagen uit tot kritisch handelen en denken. 'Zin in Lezen' is een aanpak voor lees- schrijfonderwijs in het primair onderwijs. Binnen een voor de kinderen betekenisvolle context zin in lezen krijgen en houden, daar gaat het om. 

Schermafbeelding 2021-04-09 om 10.51.57.

EDUCATION WAREHOUSE

Platform van en voor de praktijk

De educatiesector is altijd in ontwikkeling. Iedere dag werken teams van leraren, pedagogisch medewerkers en coaches op hun eigen manier aan de groei van onze kinderen en jongeren. Het uitwisselen van hun unieke kennis, kunde en ervaringen inspireert en versnelt de ontwikkeling, maar is niet vanzelfsprekend.

Stichting Education Warehouse is een leerwerkbedrijf dat samen met diverse partners projecten en platformen ontwikkelt voor waardevolle uitwisseling tussen educatieteams en dit werk verbindt aan de talenten en leervragen van jongeren.

Logo_Operation-Education_White_edited.jp

COMMUNITY OPERATION EDUCATION 

Enabling educational leaders to lead the change.

Een transformatie van onderwijs en ontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van leiderschap. Hoe geef je handen en voeten aan die transformatie vanuit jouw diepgevoelde visie?

 

Die beweging is als een reis: we leren van en met elkaar, delen kennis en inzichten en creëren ruimte om te exploreren. We vormen een community en academy in één. Samen bouwen we aan de fundamenten van het onderwijs van de toekomst.

TOO.jpeg

STICHTING TASKFORCE ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS

Draagvlak voor haar onderwijsidealen en werken aan voorwaarden

Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, die eind 2019 – als begindatum wordt 5 november 2019 aangehouden- is opgericht en op 27 februari 2020 stichting is geworden.

Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt, hierdoor niet voldoet aan de wet- en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat.Stichting 

Eva%20van%20den%20Berg_edited.jpg

DENKEN IN DOELEN: EVA VAN DEN BERG

Advies, training, materialen en middelen

Denken in Doelen heeft een geheel nieuwe methodiek ontwikkeld voor rekenen in het basisonderwijs. Denken in Doelen laat het rekenen in jaargroepen los, maar laat kinderen werken aan rekendoelen binnen twee- of drie-jarige groepen. Dit geeft een leerkracht van heterogene groepen de mogelijkheid om aan de hele groep tegelijkertijd les te geven.

Schermafbeelding 2021-04-09 om 10.57.54.

DEEP INVOLVEMENT 

Benadering, beweging en netwerk 

Deep Evolvement is bedoeld om het professionals makkelijker te maken hun werk af te stemmen op de ontwikkeling in grotere gehelen. Methodiek helpt om je eigen hogere doelen in je werk te concretiseren. Projecten zijn de praktijkvelden waar Deep Evolvement professionals de benadering doorontwikkelen. Projecten worden gestart en getrokken door leden van het netwerk. Je kunt bij hen terecht om kennis te maken en mee te werken aan de doorontwikkeling.

Jenaplan.jpeg

NEDERLANDSE JENAPLANVERENIGING

Advies, training, coaching en verbinding

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school  kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

natuurlijk leren.png

NATUURLIJK LEREN

Advies, training, materialen en middelen

Het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpen we besturen, samenwerkingsverbanden en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Een van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem.

e-portfolio1.jpeg

SOCIAAL ONTWERPEND LEREN I TOM OOSTERHUIS

Ondersteuning van denk- én doenvermogen middels een e-portfolio

Sociaal Ontwerpend Leren is een onderwijsvisie en opleidingsdidactiek. Doel is een paradigmashift waarin sociale zelfsturing en metacognitie van leerlingen, studenten en teams van professionals centraal komen te staan. Hier hoort een een e-portfolio bij genaamd mevolution, een leerling-volg-jezelf-, professional-volg-jezelf- en school-volg-jezelf-systeem. Het unieke van het systeem is dat het met name het leerprocés in beeld brengt.

TED_three_letter_logo.svg.png

TED

Ideas worth spreading

In de geest van de missie van TED, "ideeën die het verspreiden waard zijn", helpt het TEDx-programma gemeenschappen, organisaties en individuen om op lokaal niveau TED-achtige evenementen te produceren. TEDx-evenementen worden onafhankelijk gepland en gecoördineerd, per gemeenschap, onder een gratis licentie van TED.

correspondent.jpeg

DE CORRESPONDENT

Journalistiek platform

De Correspondent streeft naar onafhankelijke achtergrond- en onderzoeksjournalistiek en wordt daarom gefinancierd door donateurs en leden, niet door advertenties. De lezer kan gedurende een aantal maanden een zogeheten 'correspondent' volgen in een lopend onderzoek of project, en daardoor betrokken worden bij de ontwikkelingen. Alleen leden kunnen de bijdragen lezen en daarop reageren, maar zij kunnen wel niet-leden uitnodigen om een specifiek artikel in te zien.

verdraaide organisaties.jpeg

VERDRAAIDE ORGANISATIES 

Boek van Wouter Hart

Het boek ‘Verdraaide Organisaties’ gaat over de zoektocht naar hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei. In het vinden van de juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een even praktisch als noodzakelijke sleutel te zijn. Op weg, in veranderende tijden.

Deugen.jpeg

DE MEESTE MENSEN DEUGEN

Boek van Rutger Bregman

De meeste mensen deugen is een boek waarin Rutger Bregman het opneemt voor de mens. Het is een bijzonder toegankelijk huzarenstukje geworden, dat oproept om positief in het leven te staan en ervoor pleit om kritisch te zijn.

mythe.jpeg

DE MYTHE VAN HET GEMIDDELDE

Boek van Todd Rose

Elke dag worden we langs de meetlat gelegd en wordt beoordeeld hoever we van het gemiddelde afwijken. Gestandaardiseerde examens, sollicitatieprocedures, functioneringsgesprekken: individuele eigenschappen worden vaak niet bekeken. Todd Rose onderzoekt in dit fascinerende boek de wetenschap van het individu, en toont aan dat níémand gemiddeld is. Jij niet. Je kinderen niet. Je collega’s niet, en je partner ook niet.

taalvorming.jpeg

STICHTING TAALVORMING

Ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie beter taalonderwijs

Stichting Taalvorming ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van beter taalonderwijs. We maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen van mensen. Werkvormen vanuit de kunst, drama, literatuur zijn het gereedschap.

Schermafbeelding 2021-04-08 om 13.15.00.

NETWERK KINDCENTRA

Kennis delen, ontwikkelen en verbinden

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Dit vanuit één gefuseerde bestuurlijke organisatie. Daarnaast richten wij ons op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede wat daartoe nuttig of nodig kan zijn.

MINDSET-MATTERS.png

MINDSET EN LEREN LEREN

Divers

Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen leren. Deze informatie is relevant voor lerende kinderen in lerende organisaties en zou daarom opgenomen moeten worden in de dagelijkse praktijk in elke school. 

Wetenschapsknooppunt.png

LANDELIJKE WETENSCHAPSKNOOPPUNTEN

Divers

De doelstelling van de Nederlandse wetenschapsknooppunten is het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis vanuit alle vakgebieden toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs in hun regio. 

wetenschap-techniek-wijzer-wtwijzer-maak

W&T WIJZER

Voor ontdekkers van ontwerphelden en onderzoeksbeesten

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze stellen vragen en onderzoeken en ontdekken de wereld om hen heen. Kinderen leren veel door te experimenteren, door gewoon dingen uit te proberen en te kijken wat er gebeurt. W&t begint bij die verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Onderzoekend & ontwerpend leren brengt de "w" in w&t.

BUITEN.jpeg

BEWEGEND LEREN EN BUITENONDERWIJS

Divers

Vaak wordt gedacht dat het buitenonderwijs gaat om natuureducatie, maar buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. Scholen die van-Binnenuit werken verzorgen dagelijks een deel van hun onderwijs buiten. 

GROEN.jpeg

STICHTING GROEN CEMENT

Open netwerk

Stichting Groen Cement heeft het doel iedereen met elkaar te verbinden die zich met de relatie kind & natuur bezighoudt. Veel mensen voelen de behoefte om natuur weer in een kinderleven terug te brengen en toch blijkt dat hulp, inspiratie, advies, materialen en activiteiten zo versnipperd worden aangeboden dat beide werelden elkaar moeilijk treffen. Groen Cement is een open netwerk.

Magazine_Samen_de_lessons_learned_van_he

AMBASSADEURS VOOR KINDCENTRA

Diversen

De vereniging IKOOK heeft een duidelijk doel: kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. IKOOK is van en voor pioniers die dagelijks werken aan verandering. Voor IKC’s, scholen, kinderopvang en onderwijsprofessionals die opvang en onderwijs toekomstproof willen maken.

IKOOK is een beweging: hoe meer scholen en professionals zich aansluiten, hoe meer ze voor elkaar krijgen.

GESTALT.jpeg

THEMATISCH ONDERWIJS INCL 21e EEUWSE VAARDIGHEDEN

Divers

Kinderen leren de wereld zelf te ontdekken en te onderzoeken. Veel scholen kiezen voor een andere aanpak voor het onderwijs op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De kern: leerstof op het gebied van wereldoriëntatie in samenhang aanbieden. 

antonius abt.jpeg

INRICHTING

Divers

Om je te kunnen ontwikkelen is een omgeving nodig waar je je fijn, veilig en 'thuis' kunt voelen. De inrichting van een omgeving moet prikkelen, uitdagen. Je krijgt zin om er te spelen en te werken. Snoepjes voor het oog. Internet staat vol met inspirerende voorbeelden. 

uitvinderij.jpeg

DE UITVINDFABRIEK EN DE SPELERIJ - UITVINDERIJ

Mooie praktijken

De Uitvindfabriek en De Spelerij – Uitvinderij laten zien in de praktijk zien dat onderzoekend en ontwerpend leren gaat om ‘doen’. Creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit. Met echte gereedschappen en machines.  

BON-logo-klein.jpeg

BETER ONDERWIJS NEDERLAND

Specialisten didactiek

De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft als doelstelling: het zo goed mogelijk tot bloei laten komen van de potenties van leerlingen en studenten door gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming. Ondanks dat de punten op de website niet lijken te passen bij ontwikkeling van binnenuit, bieden de aan BON verbonden specialisten een bron van informatie wat betreft didactiek.

AnnekeSmits2_lector512x288-kopie.png

HOGESCHOOL WINDESHEIM

Onder andere Anneke Smits

Anneke Smits is lector bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim. Daarnaast maakt zij deel uit van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. 

logo-cultuur-deel-je-1200x630-1.jpeg

INSTANTIES VOOR CULTUUREDUCATIE

Divers

Samen met partners werken voor cultuur op school, buiten school en in zorg en welzijn. Met meer kennis en inzicht wordt de impact van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurbeleid vergroot.

Kunst is een dialoog. Kunst pint je niet vast. Er is geen waarheid, er zijn mogelijkheden. Kunst vraagt een open houding, zet aan tot vragen stellen, juíst vragen waar geen vaststaand antwoord op is.

bottom of page