5aa680ab-34b4-47f4-865e-d148ad4bd47b 2.J

Onderwijs van-Binnenuit is anders. Uitgangspunt is niet het gemiddelde, maar ieders uniek potentieel.

Met het stempel Onderwijs van-Binnenuit (OvB) geeft een school aan te ontwikkelen van binnenuit. Een beweging die leidt tot mens- en wereldgericht onderwijs. In OvB scholen is niet het systeem bepalend, maar is 'de bedoeling' leidend voor de keuzes die gemaakt worden. 

De tijd is rijp voor onderwijs van betekenis.

Voor jou, voor mij en voor de wereld. 

Voor de leerling, de leraar, de samenleving en aarde. 

Waar in scholen van oudsher het systeem bepaalt, laten OvB-scholen zich dagelijks leiden door de vraag: Wat heb jij nodig om je te kunnen en mogen ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van jezelf? Het zijn scholen die uitgaan van een positief mensbeeld en van dat wat er wél is. Zij doen wat bijdraagt. En wat niet bijdraagt, doen ze niet.

"In 2028  moet het voor ieder kind in Nederland mogelijk zijn om onderwijs te volgen wat niet uitgaat van het gemiddelde, maar van het eigen vol en uniek potentieel."

Goed onderwijs vraagt om vakmensen die ruimte nemen en krijgen en die dagelijks voelen dat ze ertoe doen. Die verantwoordelijkheid dragen, kritisch blijven, vragen stellen, onderzoeken, ontwikkelen, meer doen van wat ertoe doet en stoppen als iets niet (meer) werkt. En die wat ze samen belangrijk vinden niet beschrijven in omvangrijke beleidsstukken, maar zichtbaar en merkbaar maken in handelen.  Zodat voor iedereen duidelijk is: Zo doen wij dat!


"Leraarschap is vakmanschap"

OvB laat het idee los dat het gemiddelde bestaat. Het gaat uit van ieders unieke potentieel. Van dat wat er wél is en hoe dat kan ont-wikkelen. De actuele ontwikkeling is het startpunt en behoeften zijn uitgangspunt voor inrichting, handelen, materialen en activiteiten.  
 

"Menselijkheid boven afvinklijstjes en protocollen." 

School als plaats waar je gezien, erkend en gewaardeerd wordt.

Waar ieder zich kan en mag ontwikkelen tot

de beste en mooiste versie van zichzelf.
 

In een veilige, boeiende omgeving.
En op eigen wijze.

 

Om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren

aan onze samenleving en aarde. 

Nu en in de toekomst.

Wat opvalt aan scholen die ontwikkelen van binnenuit is dat zij leren, leven en werken vanuit een aantal leidende uitspraken. Het zijn scholen die zich laten voeden door actuele inzichten uit de wetenschap en zich rijkelijk laten inspireren door tal van traditionele vernieuwers, visionairs en hedendaagse pioniers.

 

OvB is geen blauwdruk, geen dogma en ook geen nieuwe methode. Het is niet nieuw of vernieuwend. Het is vooral een andere manier van kijken en doen. Een manier die in onze natuur zit. Niet systeemgericht, maar mens-en wereldgericht. 

 

"Onderwijs van-Binnenuit richt zich op een wereld waarin mensen liever zijn. Voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving."