top of page
Kenmerken OvB

Schema

Hervormen in zes fasen binnenuit
 

Bij scholen die het systeem van binnenuit hervormen zijn zes fasen te herkennen. De eerste fase is de voorbereidende fase. Fase twee, drie, vier en vijf bestaan uit het onderzoeken wat op ieder van de Terreinen van invloed werkt voor de eigen school, om dit vervolgens te borgen in handelen. Fase zes is de afsluitende fase.

De fasen zijn niet in beton gegoten en hebben overlap. Hoelang elke fase duurt en hoe deze er exact uitziet, is vooraf niet te bepalen. Ook kan een fase op het ene terrein langer duren dan op een ander terrein. Het is allemaal afhankelijk van actualiteit en behoeften.

 

Onderstaand schema is te vinden in deel 4 van het boek Onderwijs VAN BINNENUIT en biedt overzicht. Per fase kunnen teams bekijken hoever ze staan in ontwikkeling, zowel per Terrein van invloed als voor de fase in meer algemene zin. Als het proces op een moment stagneert, is uit het schema ook te herleiden waar aandacht gewenst is.

 

Per Terrein van invloed en per fase kun je in het schema aangeven:

■ Hebben we hiermee een start gemaakt? (L: Leerling)

■ Zijn we hierover tevreden als team? (P: Professional)

■ Doen we dit samen meesterlijk goed? (M: Meester)

Schema zes fasen.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Ontwikkelen van binnenuit 

in jouw school of stichting

 

Ga je met het boek als routekaart zelf aan de slag of maak je gebruik van het aanbod van leefleerschool van-Binnenuit? 

In het boek lees je een uitgebreide beschrijving van de Terreinen van invloed en de verschillende fasen. Met de informatie uit het boek kun je binnen je eigen organisatie samen aan de slag om te ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.  

Wil je meer weten over de fasen van hervorming en hoe je dit aan kunt pakken in jouw organisatie? Leefleerschool van-Binnenuit organiseert per fase van ontwikkeling activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Bekijk het aanbod of neem contact op voor een aanbod op maat. 

bottom of page