top of page
Matroesjka.jpg
Ontwikkelpad
Ontwikkelpad

Het Ontwikkelpad is een model voor systeemverandering van binnenuit.

Dit model geeft mensen en organisaties inzicht, richting, taal, hulpmiddelen en een aanpak om te bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. 

kurk.jpg
papier

Scholen en kindcentra gebruiken het Ontwikkelpad als routekaart naar: 

  • inclusief onderwijs;

  • betekenisvol leren;

  • een boeiende leefleeromgeving;

  • op je eigen wijze kansrijk ontwikkelen;

  • verantwoordelijkheid waar het hoort;

  • vakmanschap van binnenuit (kwaliteit = doen).

Ontwikkelpad van systeemgericht naar mens- en wereldgericht

Een uitgebreide beschrijving van het Ontwikkelpad als model voor systeemverandering van binnenuit vind je in het boek Onderwijs van binnenuit.  

pijl
kurk.jpg

Start bij de pijl onderaan.  Daar zie je een splitsing met aan de linkerkant een systeemgericht pad en aan de rechterkant een mens- en wereldgericht pad.  
 

Je kunt zeggen dat het systeemgerichte pad aan de linkerkant vooral economisch gedreven is. In onze samenleving (en ook in onderwijs, opvang en zorg) lijkt dit pad de norm. Het pad is bekend en lijkt de meest logische, betrouwbare en beste weg. Alles overzichtelijk ingedeeld in hokjes en gevangen in structuren, cijfers, protocollen, regels en modellen. Op dit pad hoor je mensen praten over meer, hoger, beter. Over hokjes, labels, hiërarchie. Over sneller, competatiever, individualistischer. Het gaat er over hoger presteren, meer aanzien, meer geld, meer welvaart. De menselijke maat lijkt er soms uit beeld. Het systeem belangrijker dan de mens.

Onderwijs wordt op dit pad ingericht vanuit een statistisch gemiddelde als norm. Leerstof is aan leeftijd gekoppeld, kinderen worden langs dezelfde lat gelegd en prestaties worden vergeleken met het gemiddelde, waarbij hoger beter is. 

Het kan ook anders. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. Dat merk je als je vertraagt, voelt, vertrouwt. Dan zie je dat er aan de rechterkant van de splitsing nog een pad is. Dat pad gaat vooruit naar de bedoeling. Daar bepaalt niet het gemiddelde de norm, maar is er voor iedereen alle ruimte om tot bloei te komen. Dit mens- en wereldgerichte pad brengt ons bij een samenleving waar het voor iedereen fijn is om te zijn. Het leidt tot welzijn en ontwikkeling van alles wat groeit en bloeit. Op dit pad vind je ook systemen, maar die zijn op dit pad ondersteunend en niet bepalend of leidend, zoals aan de andere kant van de splitsing. Hier zie je geen onderwijs wat knelt, maar onderwijs waar ieder kind tot volle bloei kan komen. Inclusief, betekenisvol onderwijs in een boeiende omgeving, waar vertrouwen is en waar verantwoordelijkheid ligt waar die hoort. 

In het boek Onderwijs van binnenuit lees je hoe je op het mens- en wereldgerichte pad kunt blijven. Ook als het systeem trekt.  

Hartje Hanegraaf
kurk.jpg
Matroesjka.jpg
scheur

Jij maakt verschil!

De sleutel voor verandering zit ín jou.

Mensen hebben de neiging om antwoorden buiten zichzelf te zoeken. We zijn voorzichtig, wachten af, denken dat iemand anders aan zet is. Maar de enige weg naar duurzame verandering de weg naar binnen. Alles is er al. Kijk en handel van binnenuit en ervaar dat de mooiste dingen ontstaan. 

..png

Vertraag, voel, vertrouw. Gebruik het ontwikkelpad om de school te worden die in je visie beschreven staat. Een plek waar niet het systeem, maar ieders welzijn en ontwikkeling centraal staat. 

Stop met rennen
..png

(keynote)spreker

De mooiste dingen ontstaan van binnenuit. 

Het kan! Onderwijs waar ieder kan ontwikkelen van binnenuit. Inclusief, liefdevol, betekenisrijk, op eigen wijze. 

 

In een energieke en inspirerende lezing vertelt Nicole over het Ontwikkelpad als model voor systeemverandering van binnenuit.
Zij deelt tal van waardevolle inzichten, boeiende anekdotes en handige hulpmiddelen om te bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. 

lezing
..png
bottom of page