top of page
..png
beweging_edited.png

Laten we zichtbaar maken wat er al gebeurt en verbinden in de beweging van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. Zodat ieder kind in 2028 kan ontwikkelen in Onderwijs van binnenuit. Doe je mee?

 

We bewegen van binnenuit. Los van politiek. Los van functie, rol of status. Als leerkrachten, jongeren, ondersteuners, begeleiders, ouders, directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers. Als muzikanten, kunstenaars, schrijvers en journalisten. Als wetenschappers, influencers, advocaten, onderzoekers, makers, bouwers, vinders, gevers. Als mensen die durven geloven dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit. ♡

Kijk en luister wat er gebeurt op 1:21 en iedere 20 seconden erna. 

kurk.jpg
bottom of page