top of page
.
hartjes.png
hartjes.png
hartje.png
We gaan voor een land vol hartjes ♡♡♡. Eentje voor iedere school waar niet het gemiddelde de norm bepaalt, maar waar kinderen kunnen ontwikkelen van binnenuit. Ook al bij jou in de buurt?
De kaart vult zich met hartjes voor iedere school waar kinderen kunnen ontwikkelen van binnenuit. Deze scholen bouwen ieder op eigen wijze aan een toekomstbestendig, eerlijk, lerend educatief systeem gericht op ieders welzijn en ontwikkeling. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. 

Zoek en vind jouw dichtstbijzijnde school of kindcentrum op de kaart:

Er staan ook niet bekostigde scholen op de kaart. Deze particuliere scholen zijn te herkennen aan de afkorting NB.
..png

Plekken waar niet het gemiddelde de norm bepaalt, maar waar ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit. ♡

Is jouw school of kindcentrum ook zo'n plek? Geef het door. Dan zetten we je snel op de kaart!

Stempel OvB transparant.png

Onderwijs van binnenuit is geen nieuw concept, geen methode en ook geen keurmerk. Het is onderwijs wat ontstaat door kijken en handelen van binnenuit. Dan ontstaat onderwijs waar niet het systeem, maar welzijn en ontwikkeling van mens en wereld centraal staat.  

En dàt kan in iedere school.  

kurk.jpg

Stel je voor...

Deze illustraties vind je ook in het boek Onderwijs van binnenuit en zijn gemaakt door Miranda van Bragt ism leerlingen Mgr. Frencken College O'Hout (NB).

boek.jpg
Het boek Onderwijs van binnenuit is een routekaart voor bestaande scholen om van binnenuit te bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. 
kurk.jpg
stempel Onderwijs van binnenuit
kurk.jpg
Scholen met een hartje op de kaart, kunnen dat zichtbaar maken door het stempel Onderwijs van binnenuit te gebruiken in hun communicatie. De stempels zijn hieronder te downloaden.  

Bij-dragen

Samen bouwen we bruggen naar morgen. Naar onderwijs waar ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit. 

Daar kunnen we lang en kort over praten, maar laten we vooral dóen. Want doen maakt verschil.

bij-dragen.jpg
bottom of page