top of page
kurk.jpg
IK Ontwikkel
scheur_edited.png
ik ontwikkel._edited.png
ik ontwikkel._edited.png

We nemen vakmanschap serieus en helpen teams om onderbouwd, verantwoord en op eigen wijze te ontwikkelen van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. 

 

We gebruiken hiervoor materiaal dat van binnenuit ontwikkeld is door actuele inzichten uit theorie en praktijk te verbinden. 


IK Ontwikkel verrassend anders. 

Niet de toets of methode, maar het vakmanschap van professionals en de ontwikkeling van ieder kind centraal. ♡

IK Ontwikkel een totaalpakket voor inclusief mens- en wereldgericht onderwijs waar ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit.

..png

Voor teams die niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht willen werken. 

scheur

IK Ontwikkel biedt een compleet pakket met alle bouwstenen om in iedere school  (PO-SO-SBO) voor alle kerndoelen mens- en wereldgericht onderwijs op maat te ontwikkelen van binnenuit. Met een goed zicht op doorgaande ontwikkeling van ieder kind, het gereedschap om zelf onderwijs te ontwerpen en de mogelijkheid om methoden als bron gebruiken. 

In een dagdeel (ongeveer 3,5 uur) worden jij en je team door een Meester van binnenuit begeleid om de mogelijkheden voor jullie school te ontdekken. 

Tijdens een gesprek vooraf nemen we actualiteit en behoeften met je door. Op basis daarvan maken we het programma op maat. 

kurk.jpg

Programma

1. Meesterklas

Een interactieve Meesterklas over het gedachtengoed achter de systematiek.

2. Marktplaats

Een inhoudelijke Marktplaats waar voor iedereen wat te doen en te halen is. 

3. Afronden

Delen van bevindingen en maken overzicht wensen en behoeften voor de eigen school. 

Inhoud

Map

Bekijken en/ of samenstellen van een eigen pak- en bladerversie portfolio.

Borden

Wegwijs raken in de online ondersteunende omgeving voor professionals. 

 

App

Kennis maken met de ontwikkelingsgerichte rapportage.

Kosten

Studieochtend of -middag (dagdeel): € 920,00  
 

* Inclusief voorbereiding, materialen en toegang demo-omgeving. Exclusief reiskosten.

* Zelf aanschaffen: abonnement borden.  

 

* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling en vrijgesteld van BTW.

Behoefte aan advies? Neem dan Contact op. 

Liever eerst een gratis online Meesterklas? Meld je hier aan.

scheur

Als je de aan de slag wilt met het materiaal van IK Ontwikkel, plannen we een afspraak in om Actualiteit en Behoeften van jouw team te verkennen. Op basis van dat overleg maken we een offerte op maat.

..png

Teams die aan de slag willen met de materialen van IK Ontwikkel kunnen daarbij ondersteuning en begeleiding krijgen van een Meester van binnenuit. Dit zijn professionals die zelf uit de praktijk komen. Zij helpen om actuele inzichten uit theorie en praktijk te verbinden en nieuw vakmanschap te ontwikkelen.   

In een werkplaats van minimaal twee dagdelen versterken, ontwikkelen en verbinden jullie als (deel)team (nieuw) vakmanschap. Tussentijds ga je met het geleerde aan de slag in je eigen praktijk. We zetten vooral in op dóen, want doen maakt verschil.

Handwerkartikelen

Thematisch onderwijs 

Ondersteuning en begeleiding bij het ontwerpen van een Wereldwijs thema.

Boeiend lees- en schrijfonderwijs op maat

Kinderen leren lezen, schrijven en begrijpen van rijke teksten in samenhang.

Taal in thema's

Je taaldoelen verbinden aan je wereldwijze (WO) thema.

Eigenaarschap
 

Werk maken van de groep als leefleergemeenschap. Gebruik maken van doelenkaarten.

Jonge kind

Gebruiken van de materialen met jonge kinderen in onderwijs en opvang.

Werken vanuit leerlijnen

 

Doelen verbinden en methoden als bron.

?

Vertel je behoefte en we verbinden een passende Meester van binnenuit.

Portfolio
 

Ondersteuning bij het samenstellen en het werken met een IK Ontwikkel map.

kurk.jpg

We beloven duurzame ontwikkeling van binnenuit. Want zo ontstaan de mooiste dingen. Altijd. 

..png

Opbouw werkplaats

 In de werkplaats word je vaardiger in het ontwerpen, uitvoeren, observeren en evalueren van boeiend mens- en wereldgericht onderwijs voor ieder kind met de materialen van IK Ontwikkel. 

 1. Vertragen

Wat is/lukt er al? (Actualiteit) 
Wat is nodig? (Behoefte)

2. Verkennen

Interactieve Meesterklas

3. Plan maken

4. Doen

Plan uitvoeren in je praktijk.

Zelf óf samen met een Meester van binnenuit (voordoen, meedoen).

Praktisch en concreet.

5. Vertragen

Wat is/lukt er al? (Actualiteit) 
Wat is nodig? (Behoefte)

6. Verkennen

Interactieve Meesterklas

7. Plan maken

Praktisch en concreet.

Behoefte aan advies? Neem dan Contact op. 

Studieochtend of -middag (dagdeel): € 920,00  (vrij van BTW). 

* Inclusief voorbereiding en materialen. Exclusief reiskosten.
* Zelf aanschaffen (eenmalig): abonne
ment borden ( 150,00).

* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling en vrijgesteld van BTW.

..png

IK Ontwikkel app

Een handige ontwikkelingsgerichte rapportage inclusief een plan op maat voor ieder kind.

Krijg een heel jaar inhoudelijke ondersteuning voor een kernteam van je school. 

  • Drie keer een bijeenkomst met de Onderzoekscyclus als basis.

  • Tussentijds sparren op basis van behoefte.  

  • Kosten:  1600 euro (vrij van BTW)

IK Ontwikkel logo.png
vakmanschap.jpg

Niet een toets of methode,

maar vakmanschap en ontwikkeling centraal. 

kurk.jpg

IK Ontwikkel verrassend anders

..png
matroesjka...jpg

Onderzoekscyclus

In de werkplaats maken we gebruiken van de Onderzoekscyclus. Dat betekent onder andere dat we in goed overleg (Contact) uitgaan van wat er is (Actualiteit) en aan de slag gaan met wat nodig is (Behoefte). 

bottom of page