Schrijf een samenvatting

Nog even geduld!

Er wordt hard gewerkt aan het eerste boek over ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit!

Ontwikkeling

In onderwijs van Binnenuit

 

Hoe zou onderwijs eruitzien als het niet systeemgericht was, maar mens- en wereldgericht? Waarom nog werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem, terwijl je voor ieder kind boeiend onderwijs op maat zou willen?

Vanuit de geschiedenis is prima te verklaren waarom ons huidige onderwijssysteem is zoals het is, maar met de kennis die in deze tijd over leren en ontwikkelen beschikbaar is én de vraag die de samenleving aan het onderwijs stelt, is het in het heden niet meer te verantwoorden. Toch blijkt het niet eenvoudig het bestaande systeem te hervormen. En dat is ook logisch. Dit is wat we kennen. Het gaat immers al (ruim) 150 jaar zo en wie is er niet groot mee geworden? Bovendien zijn de materialen, middelen, toetsen, methoden en aanpakken die in scholen gebruikt worden gemaakt en bedoeld voor dit systeem. 

 

Urgentie

Maar HOE DAN?
Het urgentiebesef voor verandering is in veel scholen aanwezig, maar hervormen van het ‘systeem onderwijs’ valt niet mee. De vraag die steeds gesteld wordt is: Ja, maar HOE DAN? Welke stappen zet je? Wat werkt? Wat zijn sleutels voor succes?

 

Ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit geeft antwoord op die vragen. Het boek is bedoeld voor (aankomend) professionals in het basisonderwijs en beschrijft de aanpak van scholen die van binnenuit van koers veranderden. De boeiende conclusie is dat sleutels voor succes liggen in een bepaalde manier van kijken en handelen. Een manier die iedereen kan leren en de basis vormt voor dit boek.

 

JIJ doet ertoe

Wetenschap van de praktijk

In dit boek staat de wetenschap van de praktijk centraal. Professionals van binnenuit delen wat werkt, zodat je het wiel niet zelf uit hoeft te vinden. Het is daarmee een boek geworden van professionals voor professionals om stap voor stap te ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit in je eigen school. Het boek staat bol van de waardevolle inzichten, praktijkverhalen en handreikingen, zodat jij morgen het verschil kunt maken. Want als er iets is wat dit boek je leert is dat JIJ ertoe doet!  

 

Najaar 2022

Uitgeverij Instondo

Doel is dat het over ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit in het najaar van 2022 uitkomt. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Instondo.


"Dit boek is geschreven om het verschil te maken voor ruim 1.500.000 kinderen en zo'n 140.000 professionals in ongeveer 6.000 basisscholen."

“Dit is een boek wat geschreven moest worden. Het beschrijft duidelijk wat werkt en is daardoor enorm ondersteunend in de noodzakelijke beweging in het onderwijs van binnenuit.”