top of page
kurk_edited.jpg
organisatiemodel 2_edited.png

Maak in je team ruimte voor vakmanschap en het ontwikkelen van meesterschap van binnenuit.

 

Goed onderwijs wordt gemaakt door professionals die hun vak verstaan en de ruimte, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid hebben om dat vak ook uit te voeren. 

Het Organisatiemodel ontwikkelde Nicole in de tijd dat zij leiding gaf aan verschillende scholen en kindcentra. Het model helpt teams om meer mens- en wereldgericht te kunnen werken en geeft leerkrachten ruimte om te doen wat ertoe doet. 
Organisatiemodel.png

Meer informatie over het Organisatiemodel van binnenuit vind je bij organisatie in deel 4 van het boek.

pijl
kurk.jpg

Weetje(s)

pijl
..png

Leefleergemeenschap

Teams ontwikkelen zich vanuit dit model als professionele leefleergemeenschap, waarbij leerkrachten in de praktijk nauw samenwerken in een deelteam en met elkaar verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en doorgaande lijnen in een kernteam/ ontwikkelteam.

Meesterschap

In diverse kernteams ontwikkelen professionals eigen meesterschap. Actuele ontwikkelingen en inzichten uit theorie en praktijk vormen de basis. Iedere leerkracht wordt Meester (specialist) in huis.

Verantwoord

Het organisatiemodel zorgt dat het team niet met alle hippigheden meewaait, maar verantwoord duurzame keuzes maakt op de verschillende Terreinen van invloed, passend bij de specifieke context en Leidende uitspraken.  

Ontwikkelcirkel_edited.jpg
..png

Kwaliteit van binnenuit

Het inrichten van een ondersteunende arbeidsorganisatie draagt bij aan kwaliteit van binnenuit. Het is een van de keuzes die je kunt maken op de Terreinen van invloed.

kurk.jpg
hartje

Krijg ondersteuning en begeleiding door een Meester van binnenuit die al eerder met teams de beweging maakte van systeemgericht naar mens- en wereldgericht.

bottom of page