top of page
Kenmerken OvB

ORGANISATIEMODEL

VAN BINNENUIT
 

Goed onderwijs vraagt om professionals die hun vak verstaan en het vertrouwen krijgen om de goede dingen te doen. Het Organisatiemodel van binnenuit helpt scholen en kindcentra bij het bouwen van een professionele leefleergemeenschap waar vakmanschap centraal staat. Zo ontstaat kwaliteit van binnenuit. Met leraren in de hoofdrol. 

Wil je als school iedere dag werk maken van kwaliteit, vraagt dat om een organisatievorm die daar ondersteunend aan is. Er moet ruimte gemaakt worden. Zodat professionals hun vak goed uit kunnen voeren én hun eigen meesterschap kunnen blijven ontwikkelen door het verbinden van theorie aan praktijk. Zo zorg je er samen voor dat je als school niet met alle hippigheden meewaait, maar dat je samen verantwoord duurzame keuzes kunt maken op de verschillende Terreinen van invloed, passend bij de specifieke context van je school.  

 

In het boek Onderwijs van binnenuit vind je een organisatiemodel dat in de praktijk ontwikkeld is: het Organisatiemodel van binnenuit. Het model helpt teamleren organiseren en helpt ruimte maken voor vakmanschap en meesterschap in je school.

 

Het model laat zien hoe je ruimte maakt voor het primair proces (werken in deelteams) en je tegelijk richt op continue verbetering van de kwaliteit van dat proces (ontwikkelen in kernteams). Daarbij ligt het eigenaarschap bij de professional op de vloer. Bij leerkrachten, docenten en ondersteuners. 

organisatiemodel breed en smal.png

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Rood pad.jpg

VAKMANSCHAP

MEESTERSCHAP ONTWIKKELEN

Goed onderwijs wordt gemaakt door professionals die hun vak verstaan. 

In diverse kernteams ontwikkelen professionals eigen meesterschap. Er wordt breed verkend welke actuele ontwikkelingen en inzichten er zijn op het gebied van pedagogiek, inhouden en didactiek vanuit verschillende gezichtspunten en disciplines. Iedere professional wordt Meester (specialist) in huis.

SAMEN WERKEN MAKEN 

VAN KWALITEIT VAN BINNENUIT 

 

Eigenaarschap voor ieder in het team om ‘de goede dingen’ te doen. Verantwoordelijkheid nemen. Doen wat de bedoeling is. Passend onderwijs ontwikkelen van binnenuit.  

Het Organisatiemodel is te gebruiken in je school, maar het model is ook toe te passen voor een hele stichting of binnen een samenwerkingsverband. Wil je hier meer over weten? Volg dan de leergang Professionele leefleergemeenschap of neem contact op voor een aanbod op maat. 

bottom of page