top of page
kurk.jpg
Nicole Hanegraaf I Keynotespreker
spreker
lezing

Geen saaie lezing, maar een inspirerend verhaal van  mogelijkheden zien en keuzes maken. Van hoop, liefde en vertrouwen. Van de noodzaak van vertragen, de mens boven het systeem en iedereen die verschil kan maken.  

Nicole raakt. Altijd. Zij spreekt uit ervaring, geeft taal aan wat je diep van binnen weet en zet aan om in beweging te komen. Met het Ontwikkelpad als routekaart deelt zij op luchtige wijze waardevolle inzichten en handige hulpmiddelen om te bewegen van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. Nicole helpt je kijken door een Rode bril, laat voelen dat JIJ ertoe doet en daagt uit vooral te gaan dóen.

AUTHENTIEK, ENERGIEK, INTERACTIEF, VERRASSEND.

.
scheur
...
...
sticker

Met haar licht Brabants accent, positieve energie en rake zelfspot, neemt Nicole je mee in de vertraging. Want waarom blijven we toch maar rennen? En waar rennen we eigenlijk heen? Luisteren we wel genoeg naar onze eigen stem van binnenuit?

 

Inmiddels is zij auteur, spreker, sparringpartner en adviseur van bestuurders en directies in het sociaal domein, mede-oprichter en bestuurder van coöperatie IK Ontwikkel, en oprichter en leidinggevende van Leefleerschool VAN BINNENUIT. 

 

Nicole werkte zo'n 25 jaar als leerkracht, intern begeleider, directeur van verschillende scholen en kindcentra, portefeuillehouder kwaliteit en ontwikkeling voor een grote stichting en projectleider kwaliteit VE voor 17 kindcentra. Door te dóen, leerde zij hoe je bestaande systemen van binnenuit hervormt, wat daarin niet werkt en ook wat er juist wél toe doet.

kurk_edited.jpg

Stop met rennen.

Vertraag. Voel. Vertrouw.

De mooiste dingen ontstaan van binnenuit. ♡

Dit verhaal moet iedereen die betrokken is bij ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren horen.

Meest aangevraagde lezingen:
 

  1. De zin en onzin van toetsen;

  2. Inclusief onderwijs; 

  3. Ontwikkelen in onderwijs en opvang van binnenuit

  4. Van systeemgericht naar mens- en wereldgericht. 

..png

Doelgroep

Iedereen die met kinderen, jeugd en jongeren werkt of bij ontwikkeling betrokken is. In welke rol of verantwoordelijkheid dan ook. Onder andere voor onderwijs, opvang, (jeugd)zorg, sport- en cultuursector. 

 

Nicole verzorgt ook bijeenkomsten voor studenten, opleiders, ouders en andere opvoeders. Onder andere in het oudercafé

Thema's

Lezingen van Nicole gaan over thema's als: systeemverandering, leiderschap, mens- en wereldgericht werken, kijken door een Rode bril, onderwijs als ambacht, inclusief onderwijs en de kracht van vertragen.
 

Een lezing heeft altijd als rode draad dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit. 

Data en locatie

Een lokaal of theater. Een teambijeenkomst of groot congres. Minder dan 10 of meer dan 1.000 mensen. Buiten of binnen. Een lezing als keynote, Meesterklas of als onderdeel van een geheel verzorgde dag.

 

Vertel je wensen en je ontvangt een voorstel op maat!

Kosten

Tariefindicatie voor een keynote:

1.400 - 3.400 euro
 

Doe vrijblijvend een aanvraag en ontvang een offerte op maat.


Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.

Een lezing van Nicole is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek neemt zij thema, doelgroep en wensen met je door. Vervolgens wordt de lezing grondig voorbereid zodat het een ervaring wordt om niet snel te vergeten.

...
kurk.jpg

UITBREIDING

...

Een lezing varieert van 60 - 90 minuten. Liefst breiden we uit naar een halve of hele dag. Afhankelijk van het thema, de mensen en wensen komen we met meer Meesters en Ondersteuners voor een energieke en verbindende dag op maat. Met verschillende werkvormen brengen we met liefde en plezier beweging van binnenuit in zowel kleine als grote groepen.

Boekenkist

ONDERWIJS VAN BINNENUIT

De boekenkist

Het boek aanschaffen? In de boekenkist gaan ongeveer 20 exemplaren mee. Geef vooraf door als er behoefte is aan meer stuks. 

kurk.jpg
scheur_edited_edited.png

Ontwikkeling van binnenuit

Werk je in een school of kindcentrum? En ben je op zoek naar inspiratie, ondersteuning, begeleiding of verbinding bij ontwikkeling van binnenuit? 


Welkom bij Leefleerschool VAN BINNENUIT! Ervaren Meesters van binnenuit helpen je met liefde en plezier om niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht te werken. Zo wordt jouw school of kindcentrum de plek die jullie van binnenuit voor kinderen wíllen zijn. 

bottom of page