top of page
..png
IMG_7104_edited.jpg
kurk.jpg
Leiderschap van binnenuit
Leiderschap van binnenuit
  • Werk mens- en wereldgericht in je organisatie;

  • Organiseer je als professionele leefleergemeenschap;

  • Ontdek de kracht van jouw leiderschap van binnenuit.

Van het adviseren van een Raad van toezicht tot het ondersteunen of spiegelen van jou als leidinggevende. Zelf of samen met je ontwikkelteam Kwaliteit van binnenuit. En van enkele uren of dagdelen tot langdurige ondersteuning. 

Deze tijd vraagt leiders die stoppen met rennen. Die gaan vertragen, voelen en vertrouwen. Professionele teams hebben leiders nodig die kijken door een Rode bril, handelen vanuit het ABC en ruim baan maken voor vakmanschap van binnenuit. 

kernteam.jpg

Kwaliteit van binnenuit

..

In beweging van systeemgericht naar mens- en wereldgericht? Laat je ondersteunen en begeleiden door een Meester van binnenuit met ruime praktijkervaring.

 

Meesters van binnenuit geloven dat je leert door te dóen. Door opzoeken, uitzoeken, uitproberen. Een ervaren Meester kan afhankelijk van je behoefte voordoen, samendoen, meebeleven, ondersteunen. Met liefde delen we onze inzichten, ervaringen, aanpakken en in de praktijk ontwikkelde modellen en materialen.

Wil je aan de slag met het organiseren van je team als professionele leefleergemeenschap? Bouwen aan een Rode bril cultuur? Ondersteuning bij het formuleren van Leidende uitspraken? Een overlegstructuur gericht op verbetering van de dagelijkse praktijk? Werk maken van jouw eigen handelen van binnenuit? Of nog iets anders?

 

In contact bespreken we actualiteit en behoeften van jou en je team en stemmen af wat nodig is. Ons doel is dat jij je toegerust voelt om met jouw team blijvend werk te maken van kwaliteit van binnenuit. 

Organisatiemodel van binnenuit

Als leidinggevende ontwikkelde Nicole een organisatiemodel, waardoor in haar scholen voor leerkrachten direct ruimte kwam om zélf te gaan weten, kiezen, vertrouwen, durven, dóen.

 

Teams ontwikkelen zich vanuit dit model als professionele leefleergemeenschap, waarbij leerkrachten in de praktijk nauw samenwerken in een deelteam en met elkaar verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en doorgaande lijnen in een ontwikkelteam.

 

Het Organisatiemodel van binnenuit is ondersteunend aan transities in scholen en biedt een stevige basis voor kwaliteit van binnenuit. Met leerkrachten in de hoofdrol.

Overlegmodel van binnenuit

Weet je dat je overlegvorm echt verschil maakt? Stop met traditioneel vergaderen en kies in lijn met de inrichting van je arbeidsorganisatie voor een overlegstructuur en -aanpak gericht op de dagelijkse praktijk en de verbetering daarvan. Dat vraagt om een vorm van onderzoekend en actiegericht overleg die van betekenis is voor alle deelnemers.

 

Het Overlegmodel van binnenuit geeft teams een fijn houvast en krachtige aanpak om hun onderwijs van binnenuit te ontwikkelen.  

Na twee of drie bijeenkomsten (ongeveer 2 uur) onder begeleiding ligt er een mooie basis om zelf op voort te bouwen.   

Een Rode bril cultuur

Om de plek te worden die je van binnenuit wilt zijn, moeten mensen zich veilig en uitgenodigd voelen om zich uit te spreken. Zij moeten kunnen en durven vertellen wat hen drijft en ook aan kunnen geven wat ze spannend vinden. Of juist niet zien zitten. Zo’n veilige, uitnodigende omgeving vraagt om een Rode bril-cultuur. Het realiseren van zo'n cultuur valt niet altijd mee. Dat kan allerlei redenen hebben. 

ABC 

Geen dikke pakken papier, cijfers, protocollen en plannen, maar een simpel ABC dat jou en je team helpt om te dóen wat ertoe doet. Het is een krachtig en in kern eenvoudig hulpmiddel om niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht te handelen. 

..

Ontwikkelcirkel

Leidende uitspraken

Leidende uitspraken worden ook wel leidende principes genoemd. Of werkprincipes. Of zekerheden. Ze geven richting aan het dagelijks handelen. Zodat ieder die betrokken is bij de school weet wat te doen, wat de bedoeling is en in de dynamiek van alledag de juiste keuzes kan maken. Leidende uitspraken geven de speelruimte van je organisatie aan. Een tegelijk je kader. 

Leidende uitspraken vormen een krachtig instrument bij het ontwikkelen van je onderwijs van binnenuit. 

Bij het vertalen van je Leidende uitspraken naar de praktijk gebruik je de Ontwikkelcirkel van binnenuit. Daarop is inzichtelijk wat relevant is en welke keuzes je kunt maken op de verschillende Terreinen van invloed. 

De Ontwikkelcirkel helpt teams om keuzes te maken die hen dichter brengen bij de school die ze van binnenuit willen zijn.  

..png

Neem vrijblijvend contact op. We luisteren, vragen door, denken mee en geven advies op maat. Op basis daarvan verbinden we een passende Meester.  

..png

Proces hervormen 

Iedere school ontwikkelt vanuit de eigen context, in eigen tempo en op eigen wijze, maar scholen die hun onderwijs hervormen van binnenuit maken wel een vergelijkbaar proces door. In de Ontwikkelcirkel is dit proces zichtbaar gemaakt.

kurk.jpg

Overlegmodel
van binnenuit

Stop met vergaderen zonder vooruit te komen. Geef je team houvast en een krachtige gespreksaanpak om samen van binnenuit te ontwikkelen. Onderzoekend en actiegericht. Dat brengt energie!

bottom of page