Gelukkige kinderen

JIJ doet ertoe!
Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit, zodat ieder zich écht gehoord, gezien, geaccepteerd en gewaardeerd kan voelen.

Welkom!

Wat fijn dat je er bent

Samen maken we het verschil. Ik. Jij. Wij. Dat doen we door in beweging te komen van binnenuit. Zo ontstaat onderwijs wat niet meer systeemgericht is, maar mens- en wereldgericht.
 

Waarom
We doen

Veel scholen zijn gestart in de vorige eeuw en hebben behoefte aan hervorming van hun onderwijs, zodat het beter is aansluit bij actuele inzichten uit de wetenschap en de behoeften van de samenleving en de Aarde in deze tijd. Vanuit ervaring met dit soort hervorming in onderwijs van binnenuit zijn we graag van betekenis in het antwoord op de vraag: 'Ja, maar HOE DAN?' 

Hoe

We doen

Kijkend vanuit een Rode bril en handelend vanuit het ABC voor ontwikkeling van Binnenuit inspireren, adviseren, begeleiden en trainen we professionals in het primair onderwijs in ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit. Daarbij maken we gebruik van ondersteunend materiaal en staat de wetenschap van de praktijk centraal. 

Wat
We doen

We laten zien en ervaren dat het kan. Ook in jouw school. We bieden ondersteuning op maat aan bestaande scholen (PO) die hun onderwijs van binnenuit willen hervormen.

Professionals die eigen meesterschap van Binnenuit willen ontwikkelen, vinden activiteiten bij het kopje Actualiteit.

Meisje in boomgaard

van-Binnenuit 

In beweging
 

Het traditionele onderwijssysteem wat is gebaseerd op het gemiddelde en de focus legt op taal en rekenen is prima te verklaren vanuit het verleden, maar niet meer te verantwoorden in het heden. (NH)

 

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit betekent inclusief, betekenisvol onderwijs in een boeiende omgeving, waar ieder zich op eigen wijze kan en mag ontwikkelen, waar verantwoordelijkheid ligt waar het hoort en waar kwaliteit zichtbaar is in handelen.
 


Neem een kijkje bij Activiteiten

Sleutels
Voor succes

Veranderen van het onderwijssysteem lijkt niet eenvoudig. Je hoort weleens zeggen dat het lijkt of je een mammoettanker moet keren. Toch laten steeds meer scholen zien dat het kan. Ieder op eigen wijze vormen zij een inspiratiebron voor anderen. Het aantal groeit en je vindt ze met een hartje op de kaart. Deze scholen laten ieder op eigen wijze zien hoe ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit er in de praktijk uit kan zien. Herkenbaar in deze scholen is een bepaalde manier van kijken (theorie van de Rode bril) en handelen vanuit het ABC voor ontwikkeling van Binnenuit. Het zijn sleutels voor succes in de hervorming van het oude systeem. 

En dit

Doen we ook

Met liefde en plezier versterken en verbinden we via deze website en de socials de initiatieven die er al zijn. We vinden, verbinden, voeden, verspreiden en vieren ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit. We geven podium en zorgen zo voor een positieve energie en broodnodig vertrouwen. Want ondanks de grote urgentie die voor velen in deze tijd voelbaar is, durven we te geloven en laten we zien dat het echt kán! 
 

Liever. Mooier. Gelukkiger. Socialer. Duurzamer. 

foto groei.jpg

ABC
voor ontwikkeling van BinnenuitStarten bij Actualiteit
Start bij wat er wél is. 

Uitgaan van Behoeften

Ga uit van wat nodig is. 

Contact als voorwaarde
Zorg voor verbinding.