Geïllustreerde kaart

 erwijs Ontwikkeling Onderwijs Ontwikkeling Onderwijs Ontwikkeling Onderwijs Ontwikkeling Ond

Welkom

Wat fijn dat je er bent!


Samen maken we het verschil. Ik. Jij. Wij. Dat doen we door te kijken en handelen van binnenuit. Dan ontstaan de mooiste dingen. 

Waarom 

van-Binnenuit

Onze missie is dat ieder kind kan ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit.

 

Hervormen van het onderwijssysteem is nodig, zodat kinderen naar eigen en uniek potentieel kunnen ontwikkelen én er ruimte komt voor het vakmanschap van professionals. Van binnenuit bewegen we van een gestandaardiseerd systeem wat gericht is op het gemiddelde naar boeiend onderwijs op maat voor iedereen. Een beweging van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.  

Hoe 

van betekenis

We kunnen van betekenis zijn in het antwoord op de vraag: Ja, en hoe dan? Wat doet ertoe? Wat werkt? Welke stap eerst? De weg naar duurzame verandering is daarbij de weg naar binnen.

 

En als er iets is wat we in al die jaren geleerd hebben is het dat JIJ ertoe doet!

Wat
doorgeven
 

In boeiende activiteiten nemen we professionals mee op pad om eigen meesterschap te ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit. We maken gebruik van eigentijdse modellen, inzichten en een handige ondersteunende systematiek. We richten ons met name op het basisonderwijs. 

Inspireren. Adviseren. Ondersteunen. Vertellen. Trainen. Laten zien. Ervaren. Doen.  

Grid en Bladeren

Kenmerkend 

van binnenuit

Het traditionele onderwijssysteem wat is gebaseerd op het gemiddelde en de focus legt op taal en rekenen is prima te verklaren vanuit het verleden, maar niet meer te verantwoorden in het heden. 

 

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit is inclusief en betekenisvol in een boeiende omgeving, waar ieder zich op eigen wijze kan en mag ontwikkelen, waar eigenaarschap ligt waar het hoort en waar kwaliteit zichtbaar is in handelen.

Abstracte achtergrond

Hartjes
Op de kaart


Wat dacht je van een land vol hartjes? Een hartje voor elke school waar je kunt ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit. Ieder op eigen wijze vormt een groeiend aantal van deze scholen een inspiratiebron voor anderen . Ook al in jouw omgeving? Je ontdekt het hier

Gewoon

Omdat het kan
 

Met liefde en plezier versterken en verbinden we ook initiatieven die er zijn. We vinden, verbinden, voeden, verspreiden en vieren. We geven podium en brengen positieve energie en broodnodig vertrouwen. Want we durven geloven en willen laten zien dat het echt kán! 

Liever. Mooier. Gelukkiger. Socialer. Duurzamer. 

Starten bij Actualiteit

Begin bij wat er wél is.

ABC voor ontwikkeling 

van binnenuit

Starten bij Actualiteit.
Begin bij wat er wél is. 

 

Uitgaan van Behoeften.

Kijk wat nodig is.

 

Contact als voorwaarde.

Zorg voor verbinding. 


B

A

C