top of page
kurk_edited.jpg

Taal in thema's

voor professionals in onderwijs (PO - SO - SBO)

Werk met kinderen gedurende een langere tijd aan een Wereldwijs thema.

 

Integreer je taaldoelen en inhouden voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, burgerschap en techniek zoveel mogelijk integreert. We verzorgen scholingsbijeenkomsten om met de bouwstenen van IK Ontwikkel taal en thema's te verbinden. 

Taal in thema's.jpg

Kies voor thematisch Wereldwijs onderwijs met samenhang tussen taal en wereldoriënterende vakken, inhouden en doelen. 

 

Kinderen bouwen ruime en betekenisvolle kennis van de wereld op door in een thema meerdere keren over een onderwerp te lezen, luisteren, praten en schrijven. 

kurk_edited.jpg

Inhoud 

 • Hoe kun je lezen, luisteren, spreken en schrijven verbinden aan je thema?

 • Hoe zorg je ervoor dat je aanbod goed aansluit bij de wettelijke (referentie)kaders?

 • Hoe help je kinderen steeds betere lezer, luisteraars, sprekers en schrijvers worden?

 • Hoe bouw je met behulp van taalactiviteiten kennis van de wereld op binnen een thema?

Taal is voertuig voor leren. Het geeft kinderen toegang tot de ervaringen, kennis en inzichten van anderen. Het helpt ze om gesprekken te voeren om te denken en te leren. ​Bovendien zorgt de rijke wereldwijze taal van zaakvakken ervoor dat kinderen teksten, presentaties of gesprekken steeds beter gaan begrijpen, omdat zij nieuwe kennis kunnen verbinden aan dat wat ze al weten. 

In deze scholing leer je hoe je taaldoelen verbindt aan de inhouden voor wereldoriëntatie en hoe je lessen ontwerpt waarin kinderen betekenisvolle kennis opdoen over de wereld. De inhoud is stevig verbonden aan de praktijk doordat je werkt vanuit de Onderzoekscyclus van binnenuit.

Werkwijze

IK Ontwikkeldagdeel (contacturen)

We starten met het opmaken van een stand van zaken vanuit de Onderzoekscyclus van binnenuit. We vieren wat al lukt en kijken welke vragen er liggen. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van nieuw vakmanschap in een interactieve Meesterklas, waarin we actuele inzichten uit theorie en praktijk verbinden. Je leert hoe je met de bouwstenen van IK Ontwikkel verantwoord en onderbouwd onderwijs ontwerpt, waarin je taal en wereldoriëntatie verbindt.  Op basis daarvan maak je een plan om in je eigen praktijk aan de slag te gaan. Dat kan met ondersteuning van een Meester van binnenuit. Je ontwikkeling in dit proces borg je op je eigen kwaliteitskaart: Zo doe ik dat (al)!  

We maken gebruik van de volgende bouwstenen van IK Ontwikkel: 

 • Activiteitenkaart Lezen met begrip

 • Activiteitenkaart Teksten schrijven

 • Doelenkaarten Taal

 • Bord Taal: inspiratie en theorie

 • Kwaliteitskaart Zo doen we dat! Taal

 • Bord: Inhouden Wereldwijs
   

Plan uitvoeren

Tussentijds ga je aan de slag in jouw praktijk:​

 • Je werkt de plannen uit in concrete taalactiviteiten voor jouw groep;

 • Je onderzoekt en selecteert rijke teksten, boeken en andere bronnen;

 • Je vertraagt regelmatig en bedenkt vanuit de Onderzoekscyclus: wat werkt? Wat nog niet?

 • Je brengt samen met kinderen hun ontwikkeling in beeld;

 • Je krijgt begeleiding van een meester in de groep die komt meedoen, meebeleven of voordoen (contacturen).

* Scholing is altijd maatwerk. In Contact verkennen we Actualiteit en Behoeften van jouw team. Op basis daarvan ontvang je een vrijblijvende offerte op maat.  

 

* Voor deelname aan scholing zijn geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en de studiebelasting geldt alleen voor het aantal beschreven contacturen.

Er liggen veel kansen als je taalonderwijs en wereldoriëntatie verbindt.

kurk_edited.jpg

Tijdsinvestering

 • Ontwikkeldagdeel: 14 uur (4x 3,5 uur)

 • Meester in de groep en nagesprek: 1,5 uur

 • Plan uitvoeren: 20 uur

Opbrengst

 • Je weet wat ertoe doet (wetenschap) bij de taal- en leesontwikkeling van kinderen;

 • Je bent bekend met de leerlijnen voor lezen, luisteren, spreken en schrijven;

 • Je hebt handvatten om zelf goede taal- en leesactiviteiten te ontwerpen rondom de inhouden van je thema;

 • Je kunt de taal- en leesontwikkeling van je kinderen in beeld brengen.

Literatuur

We gebruiken de materialen van IK Ontwikkel. Tijdens het hele traject heb je toegang tot de volledige omgeving.

 

Daarnaast gebruiken we het boek Onderwijs van binnenuit als basis. We adviseren het boek voor alle deelnemers aan te schaffen. Een vrijblijvend aanbod wordt opgenomen in de offerte. In de loop van het traject krijgen de deelnemers ook andere actuele en relevante literatuur, artikelen, filmpjes en podcasts aangereikt. 

Anneleen

Meester van binnenuit

Anneleen Mulder

Anneleen werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs. Zij is IK Ontwikkelaar en Meester in wereldwijs thematisch (taal)onderwijs, spel en spelen en onderzoekend en ontwerpend leren.

..png
bottom of page