top of page
kurk_edited.jpg

Wereldwijs 
thematisch onderwijs

voor professionals in onderwijs en opvang

Aan de slag met wereldwijs thematisch onderwijs?

 

We verzorgen scholingsbijeenkomsten, begeleiding op de vloer (leerkrachten, ontwikkelteams, leidinggevenden) en procesbegeleiding bij de invoering.

Wereldwijs thematisch onderwijs_edited.jpg

Steeds meer scholen kiezen voor wereldwijs thematisch onderwijs, waarbij wereldoriëntatie, taal, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid en burgerschap in samenhang worden aangeboden. Mens- en wereldgericht. En dat is een goed idee!

kurk_edited.jpg

Inhoud 

Tijdens vier IK Ontwikkeldagen leer je hoe je vanuit doelen een Wereldwijs thema ontwerpt en uitvoert. Tussentijds ga je in je eigen praktijk met het geleerde aan de slag.

 

Door vakken en doelen te integreren zorg je voor samenhang in je rooster, diepgang in je aanbod en meer ruimte in je lesprogramma. Je helpt kinderen met interessante wereldwijze thema's thuisraken in de wereld. Niet met invuloefeningen in werkboekjes, maar door het opdoen van betekenisvolle kennis over heden en verleden én door samen nieuwe kennis te construeren. Luisteren naar verhalen, boeiende literatuur lezen, teksten schrijven, zelf nadenken, onderzoeken, opzoeken, filosoferen, de diepte ingaan, uitzoeken, maken, creëren. Niet allemaal stilletjes aan een tafel, maar levendig door veel DOEN.

De scholing bestaat uit werkplaatsen waar theorie en praktijk hand in hand gaan. Leerkrachten leren om een thema te ontwerpen en uit te voeren door met kinderen een wereldwijze praktijk op te bouwen. Het gaat daarbij om een eigen versie van het echte leven. Wat dacht je van een levensechte versie van een supermarkt, moestuin, repareercafé, museum of een wensbureau waar kinderen samen verantwoordelijk voor zijn? In zo'n wereldwijze praktijk valt voor ieder kind volop te leren en zijn kennis van de wereld, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, spel en onderzoek, taal en rekenen op natuurlijke wijze verbonden.

 

Maak van je school of kindcentrum een boeiende oefentuin om samen de grote wereld te ontdekken, te begrijpen en er op eigen wijze in thuis te raken. In een wereldwijze praktijk hoort iedereen erbij, zijn verschillen rijkdom en is ieders bijdrage van waarde. 

Werkwijze

IK Ontwikkeldag (contacturen)
Een IK Ontwikkeldag bestaat uit twee delen: 

In de ochtend maken we een stand van zaken op, waarbij zowel aandacht is voor inhoud als proces. Welke ervaringen zijn opgedaan? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Welke vragen en behoeften zijn er? Na deze stand van zaken is het programma gericht op het ontwikkelen van nieuw vakmanschap. De deelnemers krijgen inspiratie, praktische inzichten en relevante theorie aangereikt op alle Terreinen van invloed

In het middag staat het ontwerpen van het nieuwe thema centraal. Deelnemers leren thema voorbereiden en gebruiken hierbij de Onderzoekscyclus van binnenuit. Deze aanpak geeft structuur en houvast aan het leerproces voor zowel deelnemers in de voorbereiding als kinderen bij de uitvoering. 

Plan uitvoeren 
Tussentijds ga je aan de slag in jouw praktijk:

 • Je werkt de plannen voor het thema uit in concrete activiteiten voor jouw groep;

 • Je onderzoekt en selecteert rijke teksten, boeken en andere bronnen;

 • Je vertraagt regelmatig en bedenkt vanuit de Onderzoekscyclus: wat werkt? Wat nog niet?

 • Je brengt samen met kinderen hun ontwikkeling in beeld;

 • Je krijgt begeleiding van een meester in de groep die komt meedoen, meebeleven of voordoen (contacturen); 

 • Je verkent het nieuwe thema als voorbereiding voor de volgende IK Ontwikkeldag.

* Scholing is altijd maatwerk. In Contact verkennen we Actualiteit en Behoeften van jouw team. Op basis daarvan ontvang je een vrijblijvende offerte op maat.  

 

* Voor deelname aan scholing zijn geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en de studiebelasting geldt alleen voor het aantal beschreven contacturen.

Wereldwijs onderwijs brengt samenhang tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren.

kurk_edited.jpg

Tijdsinvestering

 • IK Ontwikkeldag: 28 uur (4x 7 uur)

 • Meester in de groep en nagesprek: 4 uur

 • Plan uitvoeren: 100 uur

Opbrengst

 • Je bent vertrouwd met de opbouw van een thema en de Onderzoekscyclus van binnenuit;

 • Je bent bekend met de doelen voor Wereldwijs onderwijs;

 • Je hebt drie thema’s uitgevoerd en je bent toegerust om de volgende thema’s te ontwerpen en uit te voeren;

 • Wereldwijs thematisch onderwijs is zichtbaar in de leefleeromgeving van de kinderen;

 • Je hebt inzicht in jouw eigen vakmanschap en ontwikkeling van binnenuit.

Literatuur en materialen

We gebruiken de materialen van IK Ontwikkel. Tijdens het hele traject heb je toegang tot de volledige omgeving.

 

Daarnaast gebruiken we het boek Onderwijs van binnenuit als basis. We adviseren het boek voor alle deelnemers aan te schaffen. Een vrijblijvend aanbod wordt opgenomen in de offerte. In de loop van het traject krijgen de deelnemers ook andere actuele en relevante literatuur, artikelen, filmpjes en podcasts aangereikt. 

Anneleen

Meester van binnenuit

Anneleen Mulder

Anneleen werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Zij is IK Ontwikkelaar en Meester in wereldwijs thematisch (taal)onderwijs, spel en spelen en onderzoekend en ontwerpend leren.

..png

Anders nog iets?

Voor advies of een aanbod op maat.
bottom of page