top of page

Werken met rijke teksten

Verbeter je taalonderwijs en leer kinderen lezen en schrijven met begrip. IK Ontwikkel biedt de bouwstenen om betekenisvol onderwijs te ontwerpen vanuit leerlijnen, waarin ieder kind mee wíl doen.

Werken met rijke teksten

Wat zegt onderzoek over lezen en schrijven? Wat betekent dat voor jouw praktijk? Welk vakmanschap vraagt dat? Hoe zorg je dat kinderen plezier hebben en hóuden in lezen en schrijven? Hoe bouw je aan diep tekstbegrip? Hoe vind je boeiende teksten? Hoe verbind je lezen aan schrijven en andersom?


 

INHOUD

Om zelfstandig en actief mee te kunnen doen in onze geletterde samenleving is het van belang goed te kunnen lezen en schrijven, waarbij lezen en schrijven in verbinding staan. Zowel met elkaar als met de wereld. Want de echte wereld verbindt!


Tijdens deze werkplaats ontwikkel je je eigen meesterschap op het gebied van boeiend taalonderwijs op maat. Dat doen we in inhoudsvolle activiteiten die gericht zijn op lezen en luisteren met begrip en schrijfvaardigheid van kinderen.


WERKWIJZE

Vooraf doen Studiedagen Werkplaats 1: Boeiende teksten

Hoe rijker ons taalaanbod, hoe groter de woordenschat en hoe beter de leesvaardigheid. Bovendien begrijp je een tekst beter als je wílt begrijpen. Dat vraagt om boeiende teksten. Teksten die authentiek zijn, interessant, meeslepend en verrassend. Die aansluiten bij de Behoeften van de kinderen en de Actualiteit in jouw praktijk. Maar waar vind je die teksten? En hoe beoordeel je wat een tekst boeiend maakt? Daar ga je deze bijeenkomst mee aan de slag.


Tussentijds: Je gaat aan de slag in je school en zoekt boeiende teksten voor je groep. Passend bij de actualiteit in jouw praktijk en aansluitend bij de behoeften van de kinderen in jouw groep. Een tekst kan van alles zijn. Een fragment uit een boek, verhalend, informatief, een reclametekst, een gedicht enz…


Bijeenkomst 2: Lezen en schrijven verbinden

We ontwerpen inhoudsvolle activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van lezen met begrip en de schrijfvaardigheid van de kinderen. We gebruiken daarbij de theorie van Close Reading en het werken met Taalrondes.


Opbrengst

Met plezier samen lezen en schrijven van boeiende teksten.


IK Ontwikkel

Tijdens deze Werkplaatsen maken we gebruik van de IK Ontwikkel Activiteitenkaart Teksten lezen onderzoeken en Teksten schrijven. Deze krijg je in de eerste bijeenkomst als gratis download.TIJDSINVESTERING

Je mag uitgaan van een studiebelasting van 8 uur. Je bent 2x 1,5 uur (3 uur) online actief en tussentijds ga je nog 2,5 uur aan de slag in je eigen praktijk.


MEESTER VAN BINNENUIT

Meester van binnenuit is Anneleen. Zij werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het basisonderwijs en IK Ontwikkelaar en Meester in wereldwijs thematisch (taal)onderwijs, spel en spelen en onderzoekend en ontwerpend leren.


Kosten

Op aanvraag


* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Tijdsinvestering

  • Werk vooraf: 8 uur

  • Studiedagen: 28 uur

  • Coaching op de werkvloer + reflectie: 4 uur

  • Huiswerk achteraf: 100 uur

NB Tenzij anders vermeld gelden voor de deelname aan de trainingen geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en bedraagt de studiebelasting uitsluitend het vermelde aantal contacturen.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!


bottom of page