top of page

GEZELSCHAP IK ONTWIKKEL OP PAD

Ontwikkel met een kernteam van je school eigen vakmanschap om te kunnen werken vanuit leerlijnen en tegelijk de ontwikkeling van ieder kind op een positieve, eerlijke manier in beeld te kunnen brengen. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht.

GEZELSCHAP IK ONTWIKKEL OP PAD

Op aanvraag

3 x 5 uur en 1 x 2 uur

kernteam (3-6 personen per school)


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject word je met een kernteam van je school stap voor stap op weg geholpen om binnen je school leerlijnen helder te hebben en ontwikkeling van ieder kind zichtbaar te kunnen maken. Je maakt hierbij gebruik van de ondersteunende systematiek IK Ontwikkel.Weten wat de bedoeling is.

Ontwikkeling in beeld. Zien wat er wél is.

Zonder toetsstress. Zonder punten. Zonder vergelijken.Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Het ontwikkelpad als basis.

 • De Theorie van de Rode bril en het ABC.

 • Leidende uitspraken.


Tussentijds: Leidende uitspraken formuleren voor het in beeld brengen van ontwikkeling voor je eigen school.


Bijeenkomst 2: Inhouden helder

 • Werken vanuit leerlijnen;

 • Het referentiekader;

 • Een krachtig curriculum: inhouden helder in een doorgaande lijn (wat kan én wat moet geleerd?).

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Tussentijds: aan de slag met het maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Bijeenkomst 3: Plan op maat (app)

 • Theorie over leren zichtbaar maken.

 • Formatief evalueren.

 • Werken met doelenkaarten.

 • Leerling - prof - meester.

 • Behoeften als uitgangspunt.


Tussentijds: aan de slag met het maken van een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


Bijeenkomst 4: Ontwikkeling in beeld is dagelijks werk

 • Rol van kernteam IK Ontwikkel in beeld in de eigen school.

 • Ieder kernteam verzorgt een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.
Doelgroep

Intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en meesterlijke leerkrachten die met een kernteam van hun school meesterschap willen ontwikkelen als het gaat om werken vanuit leerlijnen in het hun school en het eerlijk en positief in beeld brengen van ontwikkeling van ieder kind. Per school kan een kernteam van 3-6 personen deelnemen (ideale samenstelling: directeur, intern begeleider/kwaliteitsoördinator en van ieder leefleerplein (iedere bouw) een professional met de voeten stevig in de praktijk.


Data en locatie

Vier bijeenkomsten op aanvraag. We verzorgen dit traject voor meerdere scholen binnen een bestuur of samenwerkingsverband. Locatie, data, tijden en kosten na overleg. Neem contact op voor meer informatie.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 41 uur, waarvan 3 bijeenkomsten (3x5 uur= 15 uur) en tussentijdse activiteiten (3x8 uur = 24 uur) in de eigen praktijk en een terugkombijeenkomst (2 uur).


Meester

Meesters in dit Gezelschap zijn Carla en Nicole. Zij zitten al hun hele leven in het onderwijs en staan als ontwikkelaars van binnenuit aan de wieg van de systematiek IK Ontwikkel, waar zij al sinds 2004 aan werken. Nicole is tevens auteur van het boek Onderwijs van binnenuit en ervaringsdeskundige als het gaat om hervormen van bestaande systemen van binnenuit. Carla heeft jarenlange ervaring als deskundige op het gebied van onderwijskwaliteit van binnenuit.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool VAN BINNENUIT zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief stempel.


Kosten

Op aanvraag en na overleg.


* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page