top of page

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD

Bouwen aan een professionele leefleergemeenschap in je school of kindcentrum als lerend systeem. Met professionals die hun vak verstaan. Die werken vanuit vertrouwen. Die serieus genomen worden en ruimte hebben om onderzoekend en actiegericht met elkaar te leren en ontwikkelen.

GEZELSCHAP Kwaliteit van binnenuit OP PAD

Zes bijeenkomsten op donderdag: 21.09.23 - 02.11.23 - 07.12.23 - 01.02.24 - 07.03.24 - 06.06.24

10.00 - 16.00 uur (laatste: 19.00 - 21.00 uur)

kernteam (2-6 personen per school incl. leidinggevende)

Teamleren organiseren.

Ruimte maken voor vakmanschap.

Bouwen aan ieders meesterschap.

Eigenaarschap waar het hoort.


Kwaliteit doet ertoe.

Van regels en papieren, naar mensen en manieren.

Van alleen voor de klas, naar samen voor alle kinderen.

Van van alles een beetje, naar verdieping en verbinding. 


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject word je met een kernteam van je school stap voor stap op weg geholpen om een professionele leerleergemeenschap te bouwen binnen je eigen school vanuit het Organisatiemodel van Binnenuit. Het gezamenlijk handelen borg je in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat!

Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Theorie van verschillende organisatiemodellen.

 • Verkennen van het Organisatiemodel van Binnenuit.

 • Leidende uitspraken.


Leidende uitspraken helder.


Bijeenkomst 2: Ruimte maken voor vakmanschap

 • Het primair proces centraal.

 • Samenwerken in deelteams op het leefleerplein.

 • Kansen en keuzes. De wetenschap als onderlegger en raadgever.

 • De Rode bril en het ABC als hulpmiddel.

Het goede gesprek in het eigen team. Verkennen mogelijkheden, wensen en behoeften.


Bijeenkomst 3: Bouwen aan meesterschap

 • Specialisten in huis per kernteam.

 • Samen verantwoordelijk voor kwaliteit en doorgaande lijnen.

 • De onderzoekscyclus.

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat!


Beschrijving gewenste arbeidsorganisatie.


Bijeenkomst 4: Doen wat de bedoeling is.

 • Van hokjes naar puzzelstukjes.

 • Taken verbinden aan kernteams.

 • Stoppen met vergaderen.

 • Onderzoekend en actiegericht overleg.


Borgen in schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit - teamleren.


Bijeenkomst 5: Het jaar rond.

 • Teamleren organiseren als cyclisch proces.

 • Het organogram als levend ecosysteem.

 • De Leerlus: samen elke dag een beetje beter.


Borgen in schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit - teamleren.


Bijeenkomst 6: Teamleren is dagelijks werk.

 • Rol van kernteam Kwaliteit van binnenuit.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.


Doelgroep

Leidinggevenden, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en meesterlijke leerkrachten die op onderzoekende wijze leiding willen geven aan het realiseren van een professionele leefleergemeenschap en daarmee het organiseren van teamleren in hun school vanuit het organisatiemodel van Binnenuit. Deze leergang is voor een kernteam van een school en NIET voor individuele professionals. Per school kan een kernteam van 2-6 personen (inclusief leidinggevende) deelnemen.


Data en locatie

Zes bijeenkomsten, waarvan vijf op donderdag: 21.09.23 en 02.11.23 en 07.12.23 en 01.02.24 en 07.03.24 (10.00 - 16.00 uur) + een terugkombijeenkomst op donderdag 06.06.24 (19.00 - 21.00). In regio Breda.


Op aanvraag is een traject voor meerdere scholen binnen een bestuur of samenwerkingsverband mogelijk.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 62 uur, waarvan 5 studiedagen (5x6 uur), een terugkombijeenkomst (2 uur) en tussentijdse activiteiten (5x 6 uur) in de eigen praktijk.


Meester

Meester van Binnenuit in dit Gezelschap op pad is Nicole. In haar jaren als directeur van verschillende scholen, ontwikkelde zij een organisatiemodel wat ruimte geeft aan het primair proces en gericht is op het continue verbeteren van de kwaliteit van dat proces.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool van-Binnenuit zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel van-Binnenuit.


Kosten

€ 2200,- per deelnemer inclusief koffie, thee, lunch, wat lekkers, alle materialen en literatuur.


* De totale factuur wordt naar school gestuurd.

* Leefleerschool van-Binnenuit is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.

* Op aanvraag is een traject binnen een bestuur mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Voor meer informatie kun je contact opnemen.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page