top of page

GEZELSCHAP KWALITEIT VAN BINNENUIT OP PAD

Maak van je team een professionele leefleergemeenschap waar eigenaarschap ligt waar het hoort en waar krachtig vakmanschap centraal staat. Met ruimte voor professionals om te doen wat ertoe doet. Zo bouw je als school vanuit een stevige basis aan kwaliteit van binnenuit. Met leerkrachten in de hoofdrol. Wie anders ;-)

GEZELSCHAP KWALITEIT VAN BINNENUIT OP PAD

Op aanvraag

5 x 6 uur en 1 x 2 uur

kernteam (2-6 personen per school incl. leidinggevende)


Wat gaan we doen

Tijdens dit traject worden kernteams van scholen stap voor stap op weg geholpen om een professionele leefleergemeenschap te bouwen binnen de eigen school met behulp van het Organisatiemodel van binnenuit. Dit model legt eigenaarschap waar het hoort en geeft leraren de ruimte voor het uitvoeren van hun vakmanschap en het ontwikkelen van eigen meesterschap. Leraren zijn zelf aan zet. Zij verbinden theorie en praktijk en borgen het gezamenlijk handelen in een schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat!


Teamleren organiseren.

Ruimte voor krachtig vakmanschap.

Ontwikkelen van ieders meesterschap.

Eigenaarschap waar het hoort.


Bijeenkomst 1: Van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht.

 • Gedachtengoed van binnenuit.

 • Theorie van verschillende organisatiemodellen.

 • Verkennen van het Organisatiemodel van binnenuit.

 • Leidende uitspraken.


Leidende uitspraken helder.


Bijeenkomst 2: Ruimte maken voor vakmanschap

 • Het primair proces centraal.

 • Samenwerken in deelteams op het leefleerplein.

 • Kansen en keuzes. De wetenschap als onderlegger en raadgever.

 • De Rode bril en het ABC als hulpmiddel.

Het goede gesprek in het eigen team. Verkennen mogelijkheden, wensen en behoeften.


Bijeenkomst 3: Bouwen aan meesterschap

 • Specialisten in huis per kernteam.

 • Samen verantwoordelijk voor kwaliteit en doorgaande lijnen.

 • De onderzoekscyclus.

 • Kwaliteitskaart: Zo doen wij dat!


Beschrijving gewenste arbeidsorganisatie.


Bijeenkomst 4: Doen wat de bedoeling is.

 • Van hokjes naar puzzelstukjes.

 • Taken verbinden aan kernteams.

 • Stoppen met vergaderen.

 • Onderzoekend en actiegericht overleg.


Borgen in schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit - teamleren.


Bijeenkomst 5: Het jaar rond.

 • Teamleren organiseren als cyclisch proces.

 • Het organogram als levend ecosysteem.

 • De Leerlus: samen elke dag een beetje beter.


Borgen in schoolspecifieke kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit - teamleren.


Bijeenkomst 6: Teamleren is dagelijks werk.

 • Rol van kernteam Kwaliteit van binnenuit.

 • Kernteams verzorgen een Meesterklas voor een doelgroep naar keuze, waarin duidelijk wordt: Zo doen wij dat! Kwaliteit van binnenuit. De kennis, vaardigheden en inzichten die tijdens het traject zijn opgedaan worden hierin meegenomen.


Doelgroep

Leidinggevenden, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en meesterlijke leerkrachten die op onderzoekende wijze leiding willen geven aan het realiseren van een professionele leefleergemeenschap en daarmee het organiseren van teamleren in hun school vanuit het Organisatiemodel van binnenuit. Per school kan een kernteam van 2-6 personen (inclusief leidinggevende) deelnemen.


Data en locatie

Op aanvraag voor meerdere scholen binnen een regio, bestuur of samenwerkingsverband.


Studiebelasting

Er mag uitgaan worden van een studiebelasting van 62 uur, waarvan 5 studiedagen (5x6 uur), een terugkombijeenkomst (2 uur) en tussentijdse activiteiten (5x 6 uur) in de eigen praktijk.


Meester

Meester in dit Gezelschap op pad is Nicole Hanegraaf. Zij ontwikkelde het Organisatiemodel van binnenuit en heeft ruime ervaring in het teamleren organiseren. Zij richt is op het primair proces en het continue verbeteren van de kwaliteit van dat proces.


Reisbewijs

Alle activiteiten van leefleerschool VAN BINNENUIT zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit met het ontwikkelpad als routekaart. Deelnemers aan dit gezelschap ontvangen een reisbewijs inclusief het stempel.


Kosten

Op aanvraag en na overleg.


* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!
bottom of page