top of page

ONTWIKKELSAFARI VOOR DE INTERN BEGELEIDER

In het voorjaar start een speciaal scholingstraject voor intern begeleiders als kwaliteitscoördinator van binnenuit. In drie inspirerende ontwikkelsafari's van ieder twee dagen word je als intern begeleider meegenomen in de beweging van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht. ♡

ONTWIKKELSAFARI VOOR DE INTERN BEGELEIDER

Safari 1: 09 en 10 april 2024
Safari 2: 28 en 29 mei 2024
Safari 3: 25 en 26 juni 2024

Exacte tijden na inschrijving

(aankomend) intern begeleider, kwaliteitscoördinator

*** Helaas kun je niet meer aanmelden. Wil je een plaatsje op de reservelijst? Mail dan naar: Contact@van-binnenuit.com ***


Wat gaan we doen

Het onderwijssysteem knelt. Steeds meer kinderen, ouders en professionals voelen dat het niet meer past. Scholen zoeken naar manieren om hun onderwijs binnen de wettelijke kaders te hervormen. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. Scholen bewegen van een knellend systeem, naar ruimte voor ieders welzijn en ontwikkeling. Dat vraagt om krachtig vakmanschap van binnenuit. Professionals moeten zich kunnen verbinden met het bestaande en tegelijkertijd open staan en verantwoordelijkheid nemen om te kunnen doen wat ertoe doet. Dat lukt niet door te vernieuwen van buitenaf, maar dat vraagt om hervorming van binnenuit.


Tijdens deze inspirerende ontwikkelsafari word je samen met andere intern begeleiders begeleid in deze transitie met het ontwikkelpad als routekaart. Je gaat de diepte in en krijgt handige hulpmiddelen aangereikt om jouw rol als kwaliteitscoördinator van binnenuit vorm te geven. Stap voor stap beweeg je van systeemgericht, naar mens- en wereldgericht. De weg naar duurzame verandering is daarbij de weg naar binnen. Dat gegeven maakt dit traject extra boeiend. Iedere safari heeft een eigen thema:


Safari 1: Wie ben ik?

Safari 2: Wie ben jij?

Safari 3: Wat kunnen wij?


Ga mee op deze inspirerende reis, waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling als kwaliteitscoördinator van binnenuit centraal staat.


In je rugzak

Tijdens de safari's versterk je je eigen vakmanschap en meesterschap om te kunnen ontwikkelen in jullie onderwijs van binnenuit. Je ontdekt wat onderwijskwaliteit op een mens- en wereldgericht pad betekent en vult je rugzak met nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Zo raak je toegerust om als kwaliteitscoördinator van binnenuit in jouw school op eigen wijze zelf te weten, te kiezen, te vertrouwen, te durven, te doen.


• Je formuleert jouw Leidende uitspraken voor het onderwijs;

• Je ontdekt de waarde van vertragen, voelen en vertrouwen;

• Je ervaart je eigen wetenschap en ontwikkelkracht van binnenuit en versterkt je persoonlijk leiderschap;

• Je kent het ontwikkelpad als mentaal model om bewust keuzes te maken die niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht zijn;

• Je kent de theorie van de Rode bril en het ABC en zet deze in als hulpmiddelen om te kunnen kijken en handelen van binnenuit;

• Je vormt met de andere deelnemers een leefleergemeenschap van gelijkgestemden en leert van boeiende Meesters van binnen en buiten.


Een avontuurlijk en diepgaand traject, waarin je ervaart dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit.


Doelgroep

Deze Ontwikkelsafari is bedoeld voor (aankomend) intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren in scholen en kindcentra (PO) die durven geloven dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit en toegerust willen raken om in hun eigen school mens- en wereldgericht te werken.


Minimum aantal deelnemers: 12

Maximum aantal deelnemers: 20


* Op aanvraag is een Ontwikkelsafari binnen een bestuur of samenwerkingsverband mogelijk. Locatie, data, tijden en kosten zijn dan op maat. Neem Contact op voor de mogelijkheden.


Data en locatie

We overnachten in een sfeervolle, eigentijdse accommodatie in comfortabele één- of tweepersoonskamers in een natuurlijke omgeving. We starten de eerste dag in de loop van de ochtend en sluiten de volgende dag aan het eind van de middag af. Exacte tijden volgen later.


Safari 1: 09 en 10 april 2024

Safari 2: 28 en 29 mei 2024

Safari 3: 25 en 26 juni 2024


Studiebelasting

Je mag uitgaan van een studiebelasting van 64 uur, waarvan 3x tweedaagse (3x 16 contacturen) en tussentijdse (bezinnings-)activiteiten (2x 8 uur).


Meester van binnenuit

De voorbereiding en procesbegeleiding van de hele groep en jou als persoon wordt gedaan door Meesters van binnenuit. Zij zijn ervaringskundig op het gebied van onderwijskwaliteit van binnenuit. In dit traject ont-moet je in ieder geval Carla Pelkmans, Nici Schwandt en Nicole Hanegraaf.


Reisbewijs

Alle activiteiten van Leefleerschool VAN BINNENUIT zijn gericht op het ontwikkelen van eigen meesterschap van binnenuit. Deelnemers ontvangen een REISBEWIJS inclusief stempel.


Kosten

De investering voor het hele traject is € 2800, - per deelnemer (vrij van BTW*), inclusief:


• Drie verzorgde safari's van twee dagen. Inbegrepen is overnachting, koffie, thee, water, vers fruit en ander lekkers, ontbijt, lunch, diner;

• Het boek Onderwijs van binnenuit (Nicole Hanegraaf);

• Digitale omgeving met materiaal (oa videos, artikelen en hulpmiddelen);

• Een persoonlijk ontwikkelgesprek van binnenuit met Nicole;

• Een jaar lang toegang tot de online ondersteunende omgeving IK Ontwikkel.


* Leefleerschool VAN BINNENUIT is een CRKBO geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW.


Inschrijven

Na inschrijving krijg je een bevestiging van ontvangst via de mail en wordt gevraagd om de factuurgegevens. Ook krijg je een uitnodiging voor een online kennismaking. Tijdens dit gesprek is er ruimte om te vertellen wat jou van binnenuit drijft om mee te doen met dit traject en verkennen we eventuele behoeften en wensen. Ongeveer twee weken voor een safari ontvang je overige praktische informatie.


Kom je samen met een collega van je school of stichting? Goed idee! Meld je wel even persoonlijk aan.


*** Helaas kun je niet meer aanmelden. Wil je een plaatsje op de reservelijst? Mail dan naar: Contact@van-binnenuit.com ***


Vragen

Heb je vragen, wensen, suggesties? Neem gerust Contact op!bottom of page