top of page
kurk_edited.jpg

Stevige pedagogische basis

voor professionals in onderwijs en opvang.

Bouw aan een stevige pedagogische basis voor ontwikkeling van binnenuit.

We verzorgen scholingsbijeenkomsten, waarin je hulpmiddelen krijgt aangereikt om in je eigen praktijk voor ieder kind verschil te maken. 

Stevige basis

Samen leren van en voor het leven. Door en met elkaar. Thuis raken in de wereld, talenten ontdekken en voelen dat je allemaal wat hebt te brengen. Ervaren wat het betekent om mens te zijn. Samen wereld maken.

 

Als leefleergemeenschap vorm je met elkaar een boeiende oefentuin voor de grote wereld. Een ont-moetplek waar iedereen erbij hoort, op eigen wijze van waarde is en ertoe doet.

kurk_edited.jpg

Inhoud 

Als opvoeder en professional in onderwijs en opvang betekenen de keuzes die jij maakt ook iets voor de ander. Dat is waarom jij verschil maakt, iedere dag opnieuw. In deze scholing leer je gebruik maken van verschillende hulpmiddelen om een stevige pedagogische basis te bouwen en onderhouden in je groep, school of kindcentrum.  

De weg naar duurzame verandering is de weg naar binnen. Wie ben jij? Wat raakt jou? Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw verhaal? En ook: Wie zijn jullie? Wat is jullie verhaal? Hoe wil je samen leven en leren? We ontdekken jullie gezamenlijke verhaal, want dat verhaal brengt beweging van binnenuit. Vervolgens verbinden we dit tot een aantal leidende uitspraken. Dit zijn werkprincipes die de koers aangeven. Ze geven richting aan het dagelijks handelen. Zodat ieder die betrokken is weet wat te doen, wat de bedoeling is, welke speelruimte er ligt en de juiste keuzes kan maken binnen kaders.

Je ontdekt de kracht van jouw Wetenschap van binnenuit, maakt kennis met Matroesjka, leert te kijken door een Rode bril en te handelen vanuit het ABC. De inhoud van de scholing is stevig verbonden aan jouw pedagogische praktijk. De kwaliteitskaart Zo doen wij dat! Stevige basis biedt houvast. 

Werkwijze

IK Ontwikkeldagdeel (contacturen)

We starten een bijeenkomst met het maken van Contact. Met jezelf en met elkaar. We vieren wat al lukt en kijken welke vragen er liggen. Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van nieuw vakmanschap in een interactieve Meesterklas, waarbij we inzichten uit theorie en praktijk verbinden.

Je leert gebruik maken van verschillende hulpmiddelen om te bouwen aan een stevige pedagogische basis in je groep, school of kindcentrum. Op basis daarvan maak je een plan om in je eigen praktijk aan de slag te gaan. Dat kan met ondersteuning van een Meester van binnenuit. Je ontwikkeling in dit proces borg je op je eigen kwaliteitskaart: Zo doe ik dat (al)!  

We maken gebruik van de volgende bouwstenen van IK Ontwikkel: 

 • Activiteitenkaart: Stap voor stap weer fijn in de groep

 • Activiteitenkaart Teksten schrijven: Hoe gaat het met mij?

 • Activiteitenkaart: Dit zegt mijn leerkracht

 • Bord Stevige basis: inspiratie en theorie

 • Portfoliobladen voor kinderen

 • Kwaliteitskaart Zo doen we dat! Stevige basis
   

Plan uitvoeren

Tussentijds ga je aan de slag in jouw praktijk:​

 • Je reflecteert dagelijks op je eigen kijken en handelen met behulp van Leidende uitspraken; 

 • Je vertraagt regelmatig en maakt bewust contact met jezelf; 

 • Je oefent wat je kunt doen als het lastig wordt; 

 • Je brengt samen met kinderen hun leefleervaardigheden in beeld; 

 • Je krijgt ondersteuning van een meester in de groep die komt meedoen, meebeleven of voordoen (contacturen).

* Scholing is altijd maatwerk. In Contact verkennen we Actualiteit en Behoeften van jouw team. Op basis daarvan ontvang je een vrijblijvende offerte op maat.  

 

* Voor deelname aan scholing zijn geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en de studiebelasting geldt alleen voor het aantal beschreven contacturen.

Normaal zijn we allemaal.
Ieder kind hoort erbij en doet ertoe. 

kurk_edited.jpg

Tijdsinvestering

 • IK Ontwikkeldagdeel: 14 uur (4x 3,5 uur)

 • Meester in de groep en nagesprek: 1,5 uur

 • Plan uitvoeren: 20 uur

Opbrengst

 • Je hebt Leidende uitspraken geformuleerd; 

 • Je bent bekend met Matroesjka, de Rode bril en het ABC als hulpmiddelen; 

 • Je weet wat je kunt doen als het lastig wordt;  

 • Je kunt leefleervaardigheden samen met kinderen in beeld brengen.

Literatuur

IK Ontwikkel toegang tot de volledige omgeving tijdens het traject. 

Daarnaast gebruiken we het boek Onderwijs van binnenuit als basis. We adviseren om het boek voor alle deelnemers aan te schaffen. Een vrijblijvend aanbod wordt opgenomen in de offerte. In de loop van het traject krijgen de deelnemers ook andere actuele en relevante literatuur, artikelen, filmpjes en podcasts aangereikt. 

Mieke Teeuwen.jpg

Meester van binnenuit

Mieke Teeuwen

Mieke werkt zo'n 20 jaar als leerkracht in het (Montessori) basisonderwijs. Zij is Meester stevige basis en jonge kind. 

..png
bottom of page